Bez kategorii

Wstyd i hańba dla burmistrz Kocemby i burmistrza Chodasewicza, że swoimi zaniechaniami i błędnymi decyzjami spowodowali, że Lubawka i kamienna Góra są jednymi z najbiedniejszych gmin w Polsce. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane za rok 2019, mówiąc kolokwialnie mieszkańcy naszych miast są w przysłowiowej „czarnej d..ie”.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny obecnie w Polsce, według stanu z 1 stycznia 2020 r., istnieje 2477 gmin – 1533 gmin wiejskich, 642 gmin miejsko-wiejskich oraz 302 gminy miejskie, w tym 66 gmin będących jednocześnie miastami na prawach powiatu.

Zasoby finansowe stanowią podstawę działania każdej gminy. Jednym z najważniejszych instrumentów władz samorządowych w kształtowaniu polityki rozwoju gminy jest budżet. Jest on rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Budżet jest zatem podstawowym planem finansowym gminy, mającym charakter dyrektywny, obejmującym dochody i wydatki o charakterze bezzwrotnym oraz przychody i rozchody tej jednostki, a także przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i środków specjalnych oraz funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego. Fragment ostatniego zdania jest celowo wytłuszczone, żeby pokazać, że do danych statystycznych o dochodach gminy można włączyć różne środki, które tak naprawdę nie mają wpływu na wydatki i dochody budżetowe gminy.

A zatem jak wypada w statystykach Lubawka i Kamienna Góra ?

Lubawka,  miejsce w rankingu dopiero na pozycji 2179. Awansowała od roku, a to tylko dlatego, że inwestycje i zdobyte środki Sanikomu zostały doliczone jako dochód gminy na głowę mieszkańca, ponieważ inwestycje zostały zrealizowane właśnie w gminie Lubawka. Gdyby nie to bylibyśmy na szarym końcu.

Kamienna Góra – miejsce w rankingu to 2311. Ta nie miała takiego szczęścia jak Lubawka, bo zaliczono im w ubiegłym roku tylko część środków, które poszły na remont centrum kultury. Ale jeszcze nie wszystko stracone wybraliście sobie takiego burmistrza, który nie spocznie na laurach dopóki Kamienna Góra nie znajdzie się na pierwszym miejscu. Oczywiście od końca.

A Jak wypadły dwie pozostałe gminy naszego powiatu ?

Jak widać wypadły o niebo lepiej niż Lubawka i Kamienna Góra, Marciszów jest na 839 miejscu, a gmina wiejska Kamienna Góra na 870 , czyli, że można dbać o rozwój swojej gminy, lecz trzeba być po prostu człowiekiem inteligentnym i myślącym.

Polityka finansowa gminy polega na pozyskiwaniu do budżetu odpowiednich środków finansowych, które umożliwiają realizację nałożonych na nią zadań, szczególnie zadań własnych oraz na ustalaniu właściwej strategii ich wydatkowania, w celu jak najlepszego zaspakajania potrzeb jej mieszkańców.

Gmina posiada samodzielność finansową, która oznacza przyznanie jej prawa do decydowania o strukturze i wysokości dochodów, przychodów oraz o rodzajach i rozmiarach wydatków i rozchodów. Z punktu widzenia samodzielności finansowej największe znaczenie mają dochody własne, za które uznaje się tę część dochodów ogółem, która nie pochodzi z budżetu państwa.

Ale jak tu można osiągnąć dobre wyniki finansowe, gdy burmistrz rozdaje dziesiątki i setki tysięcy złotych  wśród swoich członków i sympatyków  z partii „chamskiej hołoty” ? Weźmy przykład poniżej: co ma burmistrz Kocemba do promowania i informowania czytelników portalu internetowego, że drogi krajowe remontują ulicę i chodnik w Lubawce ? Zauważcie jedno: jest to tekst sponsorowany przez urząd, aby tylko dofinansować ulubiony i sprzyjający burmistrz Kocembie portal.

Czy to nie jest forma korupcji i rozdawnictwa pieniędzy pochodzących z naszych podatków ? A takich sponsoringów rocznie burmistrz robi na dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy złotych. Dlatego w rankingach będziemy zawsze na szarym końcu ponieważ burmistrz nie szanuje grosza publicznego, szczególne swoim ludziom.

Poniżej zrzut ze strony internetowej: powiatowa.info