Bez kategorii

Władze Lubawki na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyznały, że mają świadomość potrzeby przeprowadzenia remontów przedszkoli, ale nie mogą znaleźć na to środków finansowych. Tymczasem inni w ciągu ostatnich lat wyremontowali wiele takich obiektów, jak i zbudowali kolejne, a to wszystko z dotacji rządowych i unijnych. Dlaczego nie w Lubawce ?

W widocznym na zdjęciu przedszkolu dzieci i pracownicy przeżyli już wiele zagrożeń, czy usterek dyskwalifikujących ten obiekt do bezpiecznego użytku. Ale burmistrz Kocemba do dziś nie zdobyła się na to, aby przeprowadzić remont  tego budynku. Każdy może ocenić jak obskurnie prezentuje się elewacja tego przedszkola, ale może burmistrz Kocemba nie posiada zmysłu estetycznego, że nie dąży do wyremontowania tego budynku ?

Jak oświadczył przedstawiciel ratusza, miejscy urzędnicy szukają środków na przeprowadzenie remontów. Szukają, szukają i znaleźć nie mogą ? Przecież te fundusze są na wyciągnięcie ręki, wystarczy złożyć wnioski.

Dlaczego nie składają ?

Oto jedna z wielu dotacji, które można uzyskać:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacje o naborze

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).
Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Konkurs ma charakter horyzontalny, tzn. nabór wniosków o dofinansowanie przeznaczony jest dla wszystkich Beneficjentów przewidzianych do aplikowania w Działaniu 8.4 – typ projektów A. Konkurs obejmuje projekty realizowane na obszarze województwa dolnośląskiego.

Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs:
Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław.

Termin, od którego można składać wnioski:
04.03.2019 r. od godz. 00:01
Termin, do którego można składać wnioski:
05.04.2019 r. do godz. 15:30
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Można w tym przedszkolu wydzielić część pomieszczeń i urządzić w nim żłobek, na który jest duże zapotrzebowanie, a pieniądze można wykorzystać na gruntowny remont całego obiektu.

Przecież pozyskanie 30 tysięcy złotych na utworzenie jednego miejsca dla dziecka jest warte powalczenia o te środki. Tworząc 30 miejsc można było otrzymać blisko milion złotych, dlaczego burmistrz buduje parkingi i nieczynne toalety zamiast remontować przedszkola i tworzyć żłobki ?

Ciekawe, czy wkrótce złożą wnioski o pieniądze na remonty przedszkoli, gdy źródeł finansowania takich przedsięwzięć jest wiele, trzeba tylko dobrze rozeznać się gdzie i ile można zdobyć.

Chyba, że opieszałe władze Lubawki wkrótce doczekają się na takie podziękowanie od najmłodszych za lekceważenie ich potrzeb !!!

 

hk
20.03.19