Bez kategorii

Wielu zadaje pytanie co zdecydowało, że została ogłoszona procedura referendalna w sprawie odwołania przed upływem kadencji Ewy Kocemby Burmistrza Lubawki.

F.: Postanowiłam przeprowadzić wywiad z członkami grupy inicjującej procedurę referendalną.

Co zdecydowało, że postanowiliście wziąć na siebie ciężar przygotowania referendum i czy była to inicjatywa przygotowywana dużo wcześnie czy raczej było to działanie spontaniczne ?

GI:

Powodów wystąpienia z inicjatywą referendalną jest wiele, a prawdę mówiąc o wiele za dużo. Od ostatniego referendum minęło 2 lata, wtedy zabrakło wymaganej frekwencji ponad 30%. Czy dało to do myślenia burmistrz  Kocembie, że trzeba zmienić swoje postępowanie i sposób zarządzania miastem i gminą ? Nie, absolutnie nic się nie zmieniło z wyjątkiem tego, że Gmina Lubawka zarządzana przez burmistrz znalazła się w gronie najbiedniejszych gmin w Polsce i praktycznie została tak zadłużona, ze banki takiemu bankrutowi nie będą udzielać kredytów. Nie do końca jasny jest układ burmistrz Kocemby z lubawskimi radnymi, którzy już trzykrotnie nie udzielili jej wotum zaufania i dwukrotnie nie udzielili absolutorium, ale w ślad za tym nie podjęli żadnych kroków zaradczych, czy dyscyplinujących burmistrz do przeprowadzenia sanacji gminnych finansów, jakby radni sami byli uwikłani tajnymi ustaleniami z burmistrz  i mieli interes w tym, że im gmina jest w gorszym stanie to dla nich wszystkich jest to wygodne.

Zanim przedstawimy swoje wątpliwości co do sposobu rządzenia gminą i doprowadzenia jej do granicy załamania gminnych finansów, chcemy nadmienić, że szalę goryczy przeważyło uchwalenie gminnego budżetu. Takiego budżetu Lubawka jeszcze nie miała. Praktycznie nie ma żadnych inwestycji na jakie czekają mieszkańcy. Analizowaliśmy projekt budżetu na rok 2022 i już pobieżne szacunki pokazały, że można było w tym budżecie ograniczyć wydatki dzięki którym w budżecie zostało by najmniej ponad 2 miliony złotych, które można by przeznaczyć jako wkład własny do pozyskania unijnych dotacji. Czy naprawdę biedną gminę stać wydawać 40 tysięcy złotych na noclegi i wyżywienie ekipy filmowej kręcącej jakiś niszowy dokumentalny film w którym miała by zagrać burmistrz ? Może lepiej gdy burmistrz na swój koszt zgłosi się do programu „ Mam Talent” i tam „zabłyśnie” , a nie wydawać tyle pieniędzy na czyjeś widzi mi się.

To co naszym zdaniem wyprawia burmistrz Kocemba wystarczyło by do odwołania co najmniej 5 innych burmistrzów czy wójtów. Polityka kadrowa tak w ratuszu jak i jednostkach podległych podporządkowana jest jednej partii czyli tej do której burmistrz należy. Burmistrz pogardza podległymi pracownikami, mobbing jest na porządku dziennym. Dodać należy, że w lutym rozpoczyna się proces w którym jeden z byłych pracowników ratusza skarży burmistrz za mobbing i łamanie prawa wobec jego osoby, dokumenty są mocne, a burmistrz nie ma nic na swoją obronę. Głośno jest też o atmosferze strachu w gminie Lubawka. O pracy w urzędzie i pracownikach krążą już legendy. Odkąd rządy objęła burmistrz Kocemba, z pracą w gminie pożegnało się wiele osób. Co ciekawe, dzieje się tak nadal. Odchodzą masowo już nawet ci, którzy zostali przez nią zatrudnieni. Z kolei mieszkańcy skarżą się, że nie mogą w urzędzie nic załatwić, panuje chaos, pracowników wyższego szczebla nie można nigdy zastać, a burmistrz narzuca urzędnikom, że nie prawo a to ona ma zatwierdzić ostatnią decyzję w każdej sprawie. Ciągle ogłaszane są konkursy na nowe stanowiska. Nawet byli pracownicy, zatrudnieni już przez burmistrz, nie chcą się wypowiadać, żeby za krytykę nie odgrywała się na ich rodzinach.

Powodów do odwołania burmistrz Kocemby jest wiele. Między innymi złe zarządzanie budżetem, nieudolna i nieracjonalna polityka inwestycyjna, nietrafione inwestycje, podniesienie opłat zaśmieci, czynszów i opłat za wodę i ścieki, przerzucanie na mieszkańców kosztów nieudolnego zarzadzania gminą, brak pomocy rolnikom, brak współpracy i lekceważenia sołtysów, destabilizacja pracy urzędu. W ostatnim czasie gmina nie potrafiła wykorzystać prawie 4 miliony złotych na wodociągi i kanalizację i oddano te dotacje, natomiast wszystkie tzw. sztandarowe inwestycje burmistrz Kocemby kończą się totalnym fiaskiem. Wszystko drogo, wszystko bez kontroli i pilnowane przez zaprzyjaźnionych inspektorów nadzoru, którzy powinni trafić do prokuratury za poświadczania nieprawdy w dokumentach służących do odbioru i wypłaty pieniędzy za inwestycje wadliwe, nie skończone czy posiadające wiele wad. Brak naśnieżania stoku narciarskiego, brak odtworzenia toru saneczkowego, który służył jeszcze po wojnie, nie skończona skocznia, nie wyremontowany basen miejski. Nie da się pominąć, że w Lubawce są nowe ulice tylko z nazwy bo nie posiadają twardej nawierzchni czy chodników, a te ulice które są od wieków mają zniszczone nawierzchnie. Najgorsze jest to, że gmina została tak zadłużona, że banki nie zdecydują się udzielać kredytów na potrzebne inwestycje. To tylko część powodów do wszczęcia procedury referendalnej, o innych faktach będzie mówić na bieżąco.

Referendum jest jedyną szansą na zakończenie tego wstydliwego rozdziału w historii gminy Lubawka. Musimy być świadomi tego, że jeżeli teraz nie zareagujemy to samowola, cynizm i bezkarność, arogancja, a także łamanie podstawowych zasad demokracji będą normą w zarządzaniu naszą gminą.

F. Dziękuje Państwu za rozmowę.