Bez kategorii

Wczorajsze obrady komisji rewizyjnej lubawskiej rady miejskiej zakończyły się ustaleniem, że w świetle przedstawionych dokumentów winnym utraty przez gminę ponad 210 tysięcy złotych jest zastępca burmistrza Sławomir Antoniewski. Wobec tego postanowiono powiadomić o tym fakcie Regionalną Izbę Obrachunkową.

Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Sprawa jest istotna, bowiem to RIO będzie opiniować wykonanie budżetu dla zbliżającej się daty udzielenia burmistrzowi Lubawki absolutorium i wotum zaufania. Z drugiej strony to RIO jeżeli zapozna się z dokumentami i potwierdzi, ze doszło do złamania dyscypliny finansów publicznych będzie mogło powiadomić o tym wszystkim Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, który podejmie decyzje co z winnymi, którzy doprowadzili do niegospodarności w wyniku której gmina poniosła straty finansowe.

Pomimo, że uznano iż to zastępca burmistrza doprowadził do niegospodarności i w wyniku tego utracono  ponad 210 tysięcy złotych, to ukarana zostanie sama burmistrz, bowiem to wójt czy burmistrz osobiście odpowiada za złamanie dyscypliny finansów publicznych. Wyjdzie na to, że zastępca podłożył burmistrz jajko niespodziankę, a on sam może śmiać się bo otrzymał w zamian wysokie premie i nagrody.