Bez kategorii

Wczoraj 5 sierpnia miała zostać rozpatrzona przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Lubawka skarga na burmistrz Kocembę za nie wywiązywanie się z ustawowych obowiązków opieki nad zabytkami.

Na Sali w domu kultury zebrała się tylko część radnych i zabrakło wymaganego kworum, aby komisja mogła obradować nad skargą. Na obrady bez żadnego usprawiedliwienia i uprzedzenia nie przybyło trzech radnych z klubu radnych platformy obywatelskiej. Zabrakło radnych: Aldony Ochmańskiej, Marka Szoty oraz Leszka Osmolaka.

Taką postawą ci radni nie pomogą swej szefowej, bo i tak dowody jej winy są ewidentne, a sami poniosą z tego tytułu odpowiedzialność. Za takie lekceważenie obowiązków radnego powinni zostać ukarani odebraniem co najmniej 20% diety radnego, bo najwidoczniej to będzie skuteczny sposób, aby zaczęli pracować jak należy.