Bez kategorii

W kraju wiele się mówi o aferze „willa plus”, ale i u nas mamy swoją aferę „śmieci plus”. Doszło do kuriozalnej sytuacji, że burmistrzowie Lubawki i Kamiennej Góry jako główni udziałowcy Sanikomu na posiedzeniu właścicieli spółki zagłosowali za drastycznym podwyższeniem ceny śmieci dostarczanych do sortowni. Następnie skutki tej podwyżki przerzucili na mieszkańców.

Prezesowi Sanikomu zachciało się nowego gabinetu w siedzibie spółki, ale nie było na to pieniędzy. Jak je pozyskać ? Wpadli na pomysł, aby ponad milion złotych na tą rozbudowę i wyposażenie zdobyć z drenażu kieszeni mieszkańców Kamiennej Góry i Lubawki. Burmistrzowie jako główni udziałowcy Sanikomu mogli zablokować podwyżki, ale czego się nie robi dla zaprzyjaźnionego prezesa bo być może zamarzy się i jemu urządzenie takiego apartamentu jaki miała była prezes kamiennogórskiej strefy ekonomicznej, której być może to łóżko miało służyć zdobywania kolejnych inwestorów. Wyszło jak wyszło i burmistrzowie przygotowali uchwały o podniesieniu opłat za śmieci tak w Lubawce jak i w Kamiennej Górze.

Oto obecne opłaty za wywóz śmieci od osoby miesięcznie w wybranych gminach udziałowców Sanikomu :

1.) Kamienna Góra – 31 zł

2.) Lubawka – 34 zł

3.) Boguszów Gorce – 22 zł

4.) Lwówek – 26 zł miasto 22 zł wieś projekt 34 zł miasto 28 zł wieś

5.)  Jawor – 30 zł

6.)  Bolków – 28 zł

7.)  Marciszów – 27 zł

8.)  Czarny Bór – 30 zł

9.)  Złotoryja – 27,65 zł

10.) Wleń – 29 zł

11.) Lubomierz – 26 zł

12.) Świerzawa – 19 zł

13.) Wojcieszów – 21 zł

14.) Pielgrzymka – 24 zł

15) Zagrodno – 23 zł obowiązuje do końca 2023r.(oddalone od instalacji w Lubawce o 98km )

 

Wyszło to głupio bo okazuje się, ze najwięcej płacą ci, którzy mają do sortowni najbliżej. Ile płaci się za śmieci w Polsce – rok 2022 ?

 

Według ekspertów portalu Businessinsider.com.pl średni koszt wywozu śmieci sortowanych w Polsce to dziś ok. 22,40 zł na mieszkańca. Jak pokazują dane IOŚ-PIB, najwięcej płaci się w małych miastach – średnio 23,3 zł/mies. W dużych miastach przeciętna stawka wynosi 22,6 zł/mies., zaś w gminach wiejskich 20,8 zł/mies.

 

Żeby miasto wyszło z podwyżką za odbiór odpadów, musiałoby to się wiązać z żądaniem Sanikomu wyższej opłaty za   tę usługę. Miasto Kamienna Góra, Miasto i Gmina Lubawka ogłaszają przetargi na odbiór odpadów na okres pół roku. W tej sytuacji wiadomo że żadna firma konkurencyjna nie wystartuje , bo nawet wyposażenie gmin w pojemniki by jej się nie zwróciło. Boguszów Gorce ( udziałowiec Sanikomu ) ogłosił przetarg na odbiór odpadów na okres 2 lat.. Przetarg wygrała firma Komunalnik z Wrocławia która zaoferowała koszt odbioru odpadów za kwotę 1 milion mniejszą od tej którą zaoferował Sanikom. W przetargu na odbiór odpadów w Marciszowie w roku 2023 wybrano firmę COM –D z Jaworu która zaoferowała za wywóz odpadów kwotę o 84 tys. mniejszą  o tej którą zaoferował Sanikom. Koszt odbioru odpadów z Kamiennej Góry i Lubawki jest znacznie niższy , jak w pozostałych gminach które są udziałowcami Sanikomu.

Przy tak wysokich opłatach w Lubawce i Kamiennej Górze rodzą się pytania i sugestie :

  • Uważamy że należy podejmować decyzji ,przed dokonaniem szczegółowej analizy kosztów odbioru odpadów w tych gminach w których Sanikom świadczy usługi odbioru odpadów. Wnioskujemy o przedstawienie ceny odbioru 1 tony odpadów z przedmiotowych gmin, celem dokonania analizy porównawczej. Za powyższym przemawia stosowanie niższych lub porównywalnych opłat w gminach gdzie koszt wywozu odpadów jest zdecydowanie wyższy, niż z naszego miasta, z uwagi na większą odległość do instalacji w Lubawce i rozciągłość terenu ( wioski ). Może być tak na przykład, że Sanikom stosuje w niektórych gminach stawki dumpingowe żeby przetarg wygrać, a odbije sobie np. na Kamiennej Górze i Lubawce. Przykładem niskiej opłaty za odbiór odpadów w wysokości23 zł/ osoba/m-c jest Zagrodno, skąd odległość do instalacji w Lubawce wynosi 98 km.
  • Dlaczego miasto wzorem Boguszowa Gorce ,Marciszowa i wielu innych gmin udziałowców Sanikomu nie ogłasza przetargów na odbiór odpadów ? Ogłaszając przetarg na okres pół roku ogranicza się skutecznie wolną konkurencję , co jest niezgodne z zasadami przyjętymi w tej sprawie przez Unię Europejską.
  • Dlaczego Sanikom zleca firmie zewnętrznej wywóz z instalacji w Lubawce odpadów resztkowych do Pielgrzymki o kodach 19 12 12, 19 12 10 , 19 12 04 ? Jaki Sanikom ponosi koszt wywozu jednej tony tych odpadów ?
  • Jaki jest bilans działalności instalacji zagospodarowywania odpadów w Lubawce.
  • Dlaczego nie ubiegano się o środki z NFOŚ na budowę spalarni odpadów ? Wpłynęło 78 wniosków z czego dofinansowanie uzyskało 39 miejscowości. Całkowity koszt dofinansowania wynosi 3 mld. zł. Nabór trwał do 30. XII. 2022r. Do 2035 roku zakończone ma być składowanie odpadów które nie podlegają recyklingowi, dlatego budowa spalarni jest kluczowa, aby móc zrealizować ten plan.
  • Powstanie aż 39 takich nowych spalarni odpadów. Sprawa jest pilna bowiem od 2035 r. w całej UE obowiązywać ma zakaz składowania odpadów, które nie podlegają recyklingowi. Jeśli Polska nie będzie miała własnych spalarni, będzie musiała wysyłać odpady do innych krajów unijnych i oczywiście za to płacić. Tymczasem budowa instalacji to czysty zysk, bo można dzięki nim produkować energię elektryczną i ciepło.

    Zadać trzeba zasadnicze pytanie, dlaczego burmistrz Lubawki i burmistrz Kamiennej Góry jako przedstawiciele samorządów mających największe udziały w Sanikomie nie dbają o rozwój tej firmy i obniżenia kosztów jej działalności, a obciążają mieszkańców kosztami fanaberii prezesa tej firmy o budowie dla niego nowych gabinetów ?