Bez kategorii

W czym Pacanów jest lepszy od Chełmska Śląskiego ? Od dziś Pacanów jest miastem, a Chełmsko Śląskie nadal wsią !

Pacanów to obecnie miasto w powiecie Buskim, choć ma prawie o połowę mniej mieszkańców od Chełmska Śląskiego, to od północy odzyskało prawa miejskie, które utraciło po klęsce powstania styczniowego, bo takie były represje rosyjskiego zaborcy za popieranie powstańców.

Uroczystość odzyskania praw miejskich władze gminy Pacanów urządziły w wczorajszą noc sylwestrową, na której hucznie powitano tak Nowy Rok 2019 jak i odzyskanie statusu miejskiego.

Jak długo trwały starania o odzyskanie praw miejskich?
Dosłownie niecały rok, bowiem w lutym gminni radni podjęli uchwałę upoważniającą wójta do rozpoczęcia starań o odzyskanie praw miejskich, a już w grudniu  była decyzja kancelarii premiera o przywróceniu tych praw. W międzyczasie wykonano wszelkie niezbędne procedury, wymagane przy tej zmianie,  łącznie z szerokimi konsultacjami prowadzonymi z mieszkańcami tak samego Pacanowa, jak i całej gminy.  Poniżej rynek w Pacanowie i muzeum bajek z mini amfiteatrem.

  

Poniżej stadion w Pacanowie. Ładniejsze trybuny i ładniejsza murawa niż w Lubawce, nie wspominając już o zaoranym boisku w Chełmsku Sląskim.

Pacanów z Koziołkiem Matołkiem mają już prawa miejskie. A kiedy Chełmsko Śląskie je odzyska ?

Nadzieja na odzyskanie przez Chełmsko Śląskie praw miejskich była na początku 1990 roku, a to za sprawą przeprowadzanej  w 1990 roku reformy samorządowej, która uchodzi do dziś za jedną z najbardziej udanych reform tamtych czasów. Jednakże ta szansa została zaprzepaszczona, bowiem ówcześni lokalni politycy obawiali się utraty wpływów na mieszkańców , gdyż „politycy” obawiali się, że mieszkańcy Chełmska Śląskiego na fali przemian mogli by mieć odmienne interesy, które nie zawsze byłyby zgodne z interesami marnych lokalnych politykierów. Dlatego niezbyt chętnie popierali oni reformy wprowadzane przez profesorów Regulskiego i Stępnia. Z profesorem Stępniem spotkałem się na posiedzeniu klubu w Sejmie i on wtedy naświetlił jasno na jaki opór przy reformach napotykali tam ze strony polityków lokalnych jak i centralnych. Inicjatorem tych reform  był rząd Tadeusza Mazowieckiego i to wtedy była szansa, aby Chełmsko Śląskie odzyskało prawa miejskie. Dlaczego wtedy nie skorzystano z tej szansy ?
Retoryczne pytanie ?

  

Obecnie kandydat na uzyskanie praw miejskich powinien posiadać odpowiednią infrastrukturę techniczną (kanalizacja, wodociągi), miejską zabudowę (zwarta, ulice, chodniki). Ponadto na obszarze zabudowy zwartej nie powinno być zabudowy typu zagrodowej. Kolejnym warunkiem przemawiającym za przyznaniem praw miejskich są uwarunkowania historyczne i administracyjne. Do pierwszych zaliczyć trzeba przede wszystkim posiadanie przez daną miejscowość praw miejskich w przeszłości.
Pomocne jest również posiadanie przez daną miejscowość herbu.
Miejscowość kandydująca do miana miasta powinna posiadać odpowiednią liczbę mieszkańców. Jak wynika z uzasadnień rozporządzeń nadających prawa miejskie, powinna ona wynosić powyżej 2 tys. Ponadto co najmniej 2/3 ludności powinno być zatrudnione poza rolnictwem.  Wśród ważniejszych wymienić należy rys historyczny miejscowości objętej wnioskiem, informację dotyczącą zabytków architektonicznych, kulturowych, wyznaniowych, charakteru i stanu technicznego zabudowy, informacje dotyczące struktury zatrudnienia w gminie.

Jak widać z powyższego Chełmsko Śląskie cały czas spełnia wymagania kwalifikujące je do odzyskania praw miejskich. Dlaczego więc przez prawie 30 lat kolejni burmistrzowie nie są skłonni poprzeć mieszkańców tej miejscowości do odzyskania tych praw ?

 

hk
01.01.19