Bez kategorii

To już przestało być poważne. Kolejny raz władza z lubawskiego ratusza nie potrafiła nakreślić celi na jakie chce dotację i napisać poprawnie wniosku, aby otrzymać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Należy pilnie szukać kogoś na nowego burmistrza i jego zastępcę.

Ta władza w ratuszu pasuje tak samo,  jak pasują te nowe drzwi do elewacji z tyłu ratusza. Kolejny raz nie potrafiono właściwie sporządzić wniosku o dofinansowanie choćby jednego zadania inwestycyjnego. Na stronach internetowych wojewodów ogłoszone zostały wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Są to listy zadań zgłoszonych przez gminy wraz z kwotami przyznanymi na ich realizację. Pieniądze będą przeznaczane na inwestycje jak budowa żłobków, przedszkoli czy dróg oraz inne niezbędne lokalnie działania. Dzięki wsparciu samorządy będą mogły zrealizować planowane inwestycje m.in. remonty i budowę dróg, boisk sportowych, świetlic wiejskich, szkół itp.

Wyniki drugiego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych objęły większość gmin i powiatów województwa dolnośląskiego, jednak jak zwykle zabrało na listach gminy Lubawka. I nie mogą w ratuszu mówić, że to był rozdział według klucza partyjnego,  bo pieniądze na inwestycje dostały gminy takie jak Mieroszów czy Głuszyca które są zarządzane przez działaczy platformy obywatelskiej.

Wniosek wysnuwa się jeden przy tej obsadzie ratusza takimi ludźmi Lubawka nigdy się nie podźwignie. Ale widać mieszkańcy Lubawki na nic lepszego nie zasługują, jak sobie wybrali tak mają. Najważniejsze, że chyba wkrótce otrzymają kolejny parking i toaletę nad zalewem Bukówka. Wtedy Lubawka zostanie ogłoszona krainą parkingami, toaletami i miodem(z parku Watra) płynącą.