Bez kategorii

Sprawca wywożenia gruzu na gminną działkę za byłym tartakiem został ustalony. Teraz należy dopilnować, aby to wszystko wywiózł i dokładnie wysprzątał teren z odpadów które leżą tam od ubiegłego roku. W dodatku powinien ponieść karę grzywny, aby w przyszłości nie chciał ponownie tak postępować.

Jeden z mieszkańców zwrócił się do urzędu o wyjaśnienia w tej sprawie i otrzymał taką odpowiedź:

Ponieważ nie była to odpowiedź pełna poprosił o dodatkowe wyjaśnienia:

Dzień dobry.

Dziękuję za odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej, ale uważam, że nie jest on pełny. W związku z tym, że urząd ustalił sprawcę nielegalnego zwożenia gruzu i ziemi na gminną działkę, a takie zachowanie narusza przepisy Kodeksu karnego które za nielegalne pozbywanie się gruzu przewidują nałożenie kary grzywny, od 20 zł aż do 5000 złotych, a w skrajnych przypadkach kodeks

karny przewiduje nawet karę aresztu lub więzienia do 8 lat to proszę o skan dokumentu powiadomienia organów ścigania o popełnienia przez sprawcę wykroczenia w związku z nielegalnym pozbywaniem się odpadów gruzu. Sprawca powinien ponieść konsekwencje naruszenia nie tylko prawa, ale także

zanieczyszczania środowiska naturalnego tak, aby w przyszłości nie zdarzyły się takie działania i kara jaką poniesie była przestrogą dla innych, chcących podrzucać swoje odpady innym.

 Pozdrawiam

 

Ale jak to się dzieje, że z 8 radnych z Lubawki żaden z nich nie interesuje się tym co dzieje się na mieniu gminnym, które zostało im powierzone przez wyborców ? Dlaczego leniwi radni nie chcą się zajmować takimi sprawami ? A może oni nie są leniwi tylko uwikłani w pewne układy, które zapewniają im jakieś bliżej nie określone korzyści ? Dopiero radny Andrzej Ptaszkowski z dalekiego Błażejowa musiał zadać gminnej władzy niewygodne pytanie kto zezwolił składować na gminnej działce odpady  budowlane. Że może być coś na rzeczy, niech wyjaśni poniższy cennik utylizacji takich odpadów.

  1. Koszty utylizacji lub zagospodarowania poszczególnych odpadów:
  • Kod 150106 – zmieszane odpady opakowaniowe – 600 zł netto/tona
  • Kod 170904 – zmieszane odpady budowlane – 350 zł netto/tona
  • Kod 170380 – odpadowa papa – 800 zł netto/tona
  • Kod 200203 – odpady z cmentarzy – 600 zł netto/tona
  • Kod 200303 – odpady ze sprzątania ulic i placów – 600 zł netto/tona
  • Kod 200307 – odpady wielkogabarytowe – 1000 zł netto/tona
  • Kod 030105 – trociny, wióry, ścinki, drewno – 600 zł netto/tona
  • Kod 070213 – odpady tworzyw sztucznych – 600 zł netto/tona
  • Inne odpady ustalane indywidualnie

 

Jeżeli tych tegorocznych odpadów i gruzu jest lekko licząc około 200 ton to daje to kwotę ponad 80 tysięcy złotych brutto. Tyle ktoś zarabia wysypując tutaj gruz, a pod spodem jest jeszcze więcej gruzu z ubiegłego roku, czyli z dwóch lat może się uzbierać „zaoszczędzone” około 200 tysięcy złotych. Czyżby chodziło o wypełnienie pewnych  zobowiązań za sfinansowanie czyjejś kampanii wyborczej ? Bo jak twierdzą mieszkańcy urząd musiał wiedzieć o tym wysypisku, bo nikt o zdrowym umyśle nie odważył by się bez zgody urzędu na zwalanie tam gruzu.

Usunięcie skutków naruszeń na cudzej nieruchomości:

 

Bezspornym jest, że zrzucenie na taką gminną nieruchomość gruzu jest działaniem bezprawnym (zakładając oczywiście, że takiej zgody urząd nigdy nie wydał). Przywrócenie stanu poprzedniego zgodnego z prawem, ma na celu wyeliminowanie ingerencji  osoby nieuprawnionej w gminne władztwo na tej nieruchomości. Nadto przywrócenie stanu zgodnego z prawem polega na usunięciu skutków naruszeń, tj. posprzątanie nieruchomości. Na szczęście istnieją jeszcze przepisy, dzięki którym można pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które umyślnie (ale też nieumyślnie) zaśmiecają otoczenie. Przepisy Kodeksu karnego za nielegalne pozbywanie się gruzu przewidują nałożenie kary grzywny, od 20 zł aż do 5000 zł. W skrajnych przypadkach kodeks karny przewiduje nawet karę aresztu lub więzienia do 8 lat. Jednak to nie jedyna kara, jaka może spotkać osobę przyłapaną na tej czynności.  Właściciele różnych działek często zastanawiają się, czy przechowywanie gruzu na swojej posesji i poczekanie, aż zarośnie go trawa, jest legalne. Odpowiedź jest jedna: zdecydowanie nie jest. Właściciele działek mają obowiązek utrzymywać na nich porządek. Jeśli tego nie robią, mogą zostać ukarani mandatem o wysokości do 1500 zł. Nielegalny wywóz gruzu wiąże się też obecnie z konsekwencjami społecznymi. Tak więc jeżeli gruz nie zostanie usunięty to burmistrz może zostać ukarana takim mandatem, później następnym i tak do momentu, aż z działki ten gruz zostanie usunięty.