Bez kategorii

Sprawa narażenia przez burmistrz Kocembę mieszkańców Lubawki na zarażenie się koronawirusem dobiega końca. Policja poświadczyła, że doszło do wykroczenia i zastosowała pouczenie. Teraz kamiennogórski SANEPID został zobligowany do działania i powinna zostać nałożona kara administracyjna nawet do 30.000 złotych.

Mieszkaniec gminy Lubawka powiadomił kamiennogórski Sanepid i policję, że doszło do złamania prawa, gdy burmistrz Kocemba zorganizowała sobie promocję własnej osoby przy rozdawaniu maseczek ochronnych przed koronawirusem. Burmistrz wraz ze swoim zastępcą doprowadzili do powstania nielegalnego zgromadzenia, które zostały wówczas zakazane. Nie zachowano ustanowionych odległości pomiędzy osobami oczekującymi na maseczki, a więc narażono wszystkich na możliwość zakażenia tym wirusem.

Kamiennogórski sanepid mało w tej sprawie zrobił, tylko ograniczył się do biurokratycznych pism,  zamiast wymierzyć grzywnę jak to czyniły inne jednostki w mnie ważnych występkach.

Mieszkaniec gminy Lubawka, który nabrał podejrzeń, że być może sprawa ta może zostać zamieciona pod przysłowiowy dywan i powiadomił o swoich wątpliwościach ministerstwo zdrowia i wojewódzkie władze sanepidu, a właściwie Dolnośląską Państwową Wojewódzką  Inspekcję Sanitarną. Być może opieszałość sanepidu wynikła z faktu, że burmistrz Kocemba zatrudniła u siebie na lekką pracę z wysoką pensją konkubinę jednego z pracowników kamiennogórskiego sanepidu. Być może taki układ miał zagwarantować bezpieczeństwo i bezkarność dla burmistrz Kocemby.

Jak widzimy z pisma powyżej,  kamiennogórska policja już w czerwcu powiadomiła sanepid, że przy wydawaniu tych maseczek doszło do złamania prawa z naruszeniem art. 54 Kodeksu wykroczeń, a więc po tym piśmie sanepid powinien nałożyć na sprawców karę administracyjną.

Kto w sanepidzie dbał o to aby burmistrz wraz z zastępcą uniknęli kary ?

Obecnie wypowiedział się w tej sprawie wojewódzki inspektorat sanitarny, który rozpatrzył skargę mieszkańca gminy Lubawka.

Widzimy, że władze wojewódzkie sanepidu wytknęły kamiennogórskiej placówce naruszenie szeregu reguł na których powinni się opierać przy rozpatrywaniu takich zawiadomień o naruszeniu obowiązujących przepisów.

Wkrótce dowiemy się jaka kara administracyjna zostanie nałożona na burmistrz i jej zastępcę. Kara musi być dotkliwa, aby na przyszłość uchronić mieszkańców gminy przed takimi bezprawnymi działaniami burmistrz i jej kliki.