Bez kategorii

REGION, Głuszyca:Ponad 15 milionów dla Głuszycy!

Fot. UM Głuszyca

Informujemy, że w dniu 07.06.2021 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził Listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. W tym gronie znalazła się gmina Głuszyca.

Program dotyczy wykonywania prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia.

Gmina Głuszyca została zakwalifikowana do dofinansowania ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego “Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Przedsięwzięcie to polega na wykonaniu otworu badawczego Głuszyca GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Głuszyca. Całkowity koszt projektu będzie wynosić 15 400 000,00 zł. Kwota dotacji przedsięwzięcia to 100% kosztów kwalifikowanych.

A może by tak zamiast propagandy sukcesu w gminie Lubawka, to urząd wystąpił by po takie same środki ?

Przecież Głuszyca w 2014 była tak zadłużona, że pieniądze brali nawet w parabankach, a Lubawka miała wtedy wielomilionową  nadwyżkę budżetową. Teraz Lubawka dobije z odsetkami do 20 milionów zadłużenia, a Głuszyca zrobiła wiele inwestycji łącznie z basenem Delfinkiem i odkrytym miejskim basenem, nowa siedzibę urzędu, remonty dróg, ulic, kanalizację i wodociągi. Teraz kolejne dofinansowanie na wody termalne. Tylko im pozazdrościć takiego burmistrza.