Bez kategorii

Radni Gminy Lubawka nie udzielili absolutorium dla burmistrz Lubawki Ewy Kocemby z wykonania budżetu za rok 2020.

Po braku dyskusji  w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrz Lubawki radni postanowili, że takiego skwitowania burmistrz nie udzielają. Zarzuty były podobne jak przy nie udzieleniu wotum zaufania, a radny Mariusz Głód zaznaczył, że RIO ocenia tylko te dokumenty, które burmistrz im przesyła, natomiast to radni oceniają czy były przestrzegane zasady gospodarności i celowości wydatków.

Za udzielenie absolutorium zagłosowało 6 radnych, a 8 było przeciwko. Wobec wymaganych prawem 8 głosów za udzieleniem skwitowania,  uznaje się, że absolutorium dla burmistrz nie zostało udzielone.