Bez kategorii

Przed obliczem kamiennogórskiego sądu trwa rozprawa przeciwko zastępcy burmistrza Lubawki Sławomira Antoniewskiego oskarżonego o wyłudzenie z gminnego budżetu nie należnych mu diet radnego, gdy przed laty utracił prawo do ich pobierania po prawomocnym skazaniu go za bicie osób, gdy był policjantem.

Na dzisiejszej rozprawie odsłuchano  świadków którzy zeznawali co wiedzą w tej sprawie. Następna rozprawa odbędzie się za tydzień 25 czerwca i zeznawać będą kolejni  świadkowie, a także ci którzy dzisiaj nie mogli przybyć do sądu z powodu choroby. Prokuratura jest zdeterminowana doprowadzić do skazania oskarżonego, aby inni mieli przestrogę, że nawet radni nie mogą  łamać prawa i wyłudzać nie należne im pieniądze. Może to jest trochę spóźnione, gdyż kolejnych 4 radnych z Lubawki może zakończyć swą karierę za podobne wyłudzenia w związku z pełnieniem mandatu radnego. Obrona zastępcy burmistrza Sławomira Antoniewskiego ma utrudnione zadanie bowiem nie może przedstawić jakichkolwiek dowodów i jakiegokolwiek dokumentu w treści którego oskarżony powiadomił by radę lub burmistrza o zapadłym wobec niego wyroku i tym samym utratę biernych praw wyborczych skutkujących pozbawieniem go mandatu radnego Gminy Lubawka. Ukrył fakt zapadłego wyroku i nadal pobierał diety. Także burmistrz Lubawki znajduje się w niezbyt komfortowej sytuacji, bowiem jeżeli jej zastępca zostanie skazany to ona sama stanie przed odpowiedzialnością karną za ukrywanie faktu wyłudzenia przez zastępcę pieniędzy. Burmistrz jako funkcjonariusz publiczny po powzięciu informacji o wyłudzeniach powinna niezwłocznie złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez swego zastępcę, a tego nie czyniła, aby uchronić go przed odpowiedzialnością i koniecznością zwrotu wyłudzonych diet wraz z odsetkami. Burmistrz bagatelizowała tą sprawę, ale okazuje się, że Lubawka może utracić wkrótce zastępcę burmistrza, a następnie samego burmistrza.