Bez kategorii

Polsko-austriacka załoga przystępuje do budowy tuneli w ciągu drogi ekspresowej S3. Pod Stare Bogaczowice ściągnięto już około 100 kontenerów mieszkalnych i zaplecza socjalnego. Zamieszkają w nich pracownicy, którzy metodą górniczą będą drążyć tunele 24 godziny na dobę w świątek, piątek i niedzielę.

Kończy się trzeci miesiąc budowy odcinka Bolków–Kamienna Góra drogi ekspresowej S3. Elementami tej trasy będą m.in. dwa tunele. Pierwszy ma mieć około 2300 m długości, a drugi – 320 m. Dzięki nim możliwe będzie poprowadzenie drogi przez masyw Gór Kaczawskich i Gór Wałbrzyskich. Dłuższy zostanie wydrążony przy użyciu metody NATM, a do budowy drugiego będzie wykorzystana technika odkrywkowa. Na razie roboty toczą się przy budowie dłuższego z nich. W ostatnim czasie prowadzono m.in. prace strzałowe i torketowanie na portalu południowym. Zobacz zdjęcia z listopadowych robót.

Sama budowa tuneli pozwoli pozyskać  wiele materiałów do dalszego prowadzenia prac, bo pozyskany z tuneli materiał skalny będzie na miejscu  kruszony,  sortowany na poszczególne frakcje i wykorzystany do podbudowy drogi, a będzie tego miliony ton.

Do wybetonowania tuneli od środka używany będzie beton pochodzący z dużego węzła betoniarskiego, który firma posiada w okolicach Sadów Dolnych. Tak więc prace w tunelach będą trwały całą zimę, gdyż wewnątrz nich będzie stała temperatura w granicach 5-6 stopni powyżej zera, gdy na zewnątrz mogą być i 20 stopniowe mrozy.