Bez kategorii

Pociągi wracają na trasę do Lubawki ! Mamy pierwsze pozytywne zmiany po usunięciu radnej Krawczyk z zarządu województwa ?

To czego radna Krawczyk nie potrafiła zrobić w ciągu 8 lat, to uczynił  nowy
zarząd województwa dolnośląskiego. Po uzgodnieniach w Warszawie z premierem
Morawieckim i przydzielenia naszemu województwu pieniędzy na inwestycje kolejowe,
rusza ponownie połączenie kolejowe naszego powiatu z resztą Polski.

Było to możliwe do szybkiego uruchomienia ponieważ PKP PLK cały czas utrzymywały
infrastrukturę kolejową do Lubawki w ciągłej sprawności. Inne linie kolejowe będą
wymagały przeprowadzenia remontów torów i dopiero wtedy będzie przywrócony na
nich ruch kolejowy.

Dojazd do Sędzisławia zajmie 24 minuty, a tam można przesiąść się do pociągów
jadących w kierunku Wałbrzycha, Wrocławia czy Jeleniej Góry. To bardzo ważne
i praktyczne, ponieważ nie trzeba będzie już dowozić ludzi do pociągów w Marciszowie
i Sędzisławiu.  Każdy z bagażem wsiądzie do szynobusu  tu u nas, przesiądzie się do innych
pociągów w Sędzisławiu i dojedzie wygodnie nawet na drugi kraniec Polski.

Jeszcze teraz remont dworca w Kamiennej Górze i peronu w Lubawce, a powróci choć część
optymizmu, że nasz powiat może wyrwać się z tego zaścianka.

Poniżej jest rozkład jazdy tych pociągów, które ruszą już 9 grudnia 2018 roku.

Lubawka – Sędzisław.

Sędzisław – Lubawka.

Cena biletu z Lubawki do Sędzisławia wynosi – 6,50 zł

Cena biletu z Lubawki do Kamiennej Góry wynosi – 4,40 zł

 

hk
03.12.18