Bez kategorii

Po raz kolejny burmistrz Kamiennej Góry przegrał potyczkę z radnymi i jego próba wymuszenia na radnych ich uległości wobec niego zakończyła się totalna kompromitacją burmistrza Chodasewicza. Zwołana na życzenie burmistrza sesja nadzwyczajna nie odbyła się z powodu braku kworum, radni urlopują.

Na zwołaną nadzwyczajna sesję rady przybyło zaledwie 6 radnych i nie mogła się odbyć bo nie można byłoby podejmować żadnych uchwał. Jak twierdzą wtajemniczeni burmistrz wraz ze swoim urzędem ociągał się z przygotowaniem uchwał dotyczących planowanych inwestycji i gdy już terminy mijają to postanowił postawić radnych pod ścianą, aby zaklepywali jego uchwały bez oceniania celowości i metod ich realizacji. Radni nie przybyli na sesję pozostawiając sobie czas na zapoznanie się z tymi uchwałami i skutkami finansowymi w czasie ich realizacji.

Na Fecebooku ukazała się wypowiedź burmistrza, który własne zaniedbania i opóźnienia w działaniach przerzuca na radnych, chcąc, aby radni popierali jego decyzje w ciemno bez zapoznania się ze skutkami finansowymi. Burmistrz w swym wystąpieniu krytykuje radnego Jacka Bruździaka obarczając go, że to on stoi za bojkotem tych obrad. Swoją drogą, gdy słucha się wystąpień burmistrza i radnego Bruździaka to dochodzi się do wniosku, że funkcję burmistrza pełni osoba, która nie ma pojęcia o zarządzaniu miastem, albo chce ukryć jakieś fuszerki, a ten radny jest bardziej przygotowany do roli prawdziwego gospodarza miasta.

Bardziej wtajemniczeni twierdzą, że burmistrzowi tak naprawdę nie chodzi o przygotowywane inwestycje jak o dokapitalizowanie TBS-u, który ma swoje kłopoty i chciałby podeprzeć się wsparciem od miasta. Wiadomo, że poprzedni burmistrz zamroził współpracę miasta z TBS-em właśnie z powodów finansowych, które miały zapewnić TBS-owi korzyści, a dla miasta niepotrzebne wydatki. Dla przypomnienia to podobne działania chciano wykonać w Lubawce, ale lubawscy radni prześwietlili takie działania i swojej burmistrz zakazali takich prowadzenia takich praktyk z TBS-em. Jak widać gdy nie wyszło w Lubawce to planują zrobić to w Kamiennej Górze.

Burmistrz dąży do tego, aby jego było na wierzchu i wniósł o zwołanie kolejnej sesji. We wtorek 9 sierpnia ma się odbyć kolejna nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Czy się odbędzie, czy radni zaczekają aż się odbędzie planowana na koniec miesiąca normalna sesja, przed którą będą mogli w komisjach zapoznać się z dokumentami uzasadnień do tych uchwał ?