Bez kategorii

Parafrazując Piłsudskiego, można rzec: „Wam kury szczać prowadzić, a nie rządzić gminą”.

Dlaczego burmistrz Kocemba tak nierozsądnie gospodaruje pieniędzmi  z gminnego budżetu ? Czy mamy drugie dno jej ciemnych decyzji dotyczących oświetlenia ulicznego ?

 

Na 2019 rok burmistrz Kocemba założyła wydanie na oświetlenie uliczne kwoty 675.500,00 złotych z tego tylko 230 tysięcy pochłoną wydatki na opłatę za koszty oświetlenia. Reszta pieniędzy chyba trafi do kieszeni jej partyjnego kolegi, który zajmuje się naprawami tego oświetlenia. Czy godzi się tak czynić ? Przecież można było zrobić tak, że nie były by potrzebne wydatki na te remonty, ale wtedy kolega burmistrz Kocemby nie miałby zarobku.

Już w 2015 roku zaproponowałem burmistrz, żeby wprowadzić oszczędności w wydatkach na oświetlenie uliczne.

 

…………………………………………………………………………………

Lubawka 07.08.2015 roku
Henryk Kmiecik
ul. Podgórze 33
58-420 Lubawka

Ewa Kocemba
Burmistrz Miasta Lubawka

 

Interwencja  poselska
w imieniu wyborców

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, należy do zadań  samorządu. Inwestycje w energooszczędne  oświetlenie charakteryzują się często bardzo krótkim, zaledwie kilkuletnim okresem zwrotu poniesionych kosztów. Połowa polskich gmin planuje modernizację oświetlenia ulicznego w ciągu najbliższych
5 lat. Głównymi powodami planowanych modernizacji są wysokie koszty utrzymania obecnego oświetlenia, poprawa jakości oświetlenia (bezpieczeństwa) na ulicach oraz aspekty środowiskowe. Spośród testowanych rozwiązań  najbardziej preferowane byłyby: o wymiana opraw oświetleniowych i zastosowanie zaawansowanego systemu sterowania, które pozwolą uzyskać  oszczędności  energii do 50% oraz o zmiana na oświetlenie LED wraz z zaawansowanym systemem sterowania, które pozwolą uzyskać oszczędności energii nawet do 80%. Do końca bieżącego roku obowiązuje program z którego można dofinansować wymianę dotychczasowego oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne. Jest to program SOWA. Na energooszczędne oświetlenie uliczne w ramach programu SOWA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył łącznie 356 mln zł. Dofinansowanie wynosi 45% kosztów wymiany. Jest także uruchomiony program umożliwiający wymianę obecnego oświetlenia na LED bez żadnych kosztów – tzw. finansowanie ESCO. Zakup oświetlenia pokrywa fundusz, natomiast inwestor (gmina, duża firma) spłaca go z oszczędności uzyskanych dzięki nawet o 80% mniejszym zużyciu energii elektrycznej. Program opracowany jest tak, aby inwestor nie ponosił ŻADNEGO ryzyka oraz ŻADNEGO kosztu, a już od pierwszego dnia generował oszczędności. Z założenia, gwarancja na oświetlenie jest każdorazowo dłuższa, niż okres kiedy inwestor większość oszczędności przekazuje funduszowi na spłatę zakupu oświetlenia. Okres spłaty trwa zazwyczaj 2 lata, natomiast gwarancja od 3 do 5 lat.

Dlatego też  na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora  proszę o udzielenie mi poniższych informacji:

 1. Czy Urząd Miasta ma przygotowane plany na wymianę oświetlenia na energooszczędne?
 2. Czy jest Pani przygotowana na rozpoczęcie starań o pozyskanie środków na ten cel?
 3. Na kiedy planuje Pani rozpoczęcie wymiany tego oświetlenia?

 

Z poważaniem
Henryk Kmiecik

…………………………………………………………………………………………………….

Oczywiście burmistrz nie skorzystała z tej możliwości odciążenia gminy z niepotrzebnych wydatków na oświetlenie i skorzystania z możliwości dużych oszczędności. Czyżby naruszyło by to interesy tej grupy, która być może dofinansowuje kampanie wyborcze? Stało się jak się stało, nadal wydajemy bez durno setki tysięcy złotych, które można przeznaczyć na inne pilne wydatki.

Przecież do dnia dzisiejszego mielibyśmy wymienione oświetlenie na LED-owe oraz wyremontowaną całą sieć tego oświetlenia, bez konieczności wydawania na niepotrzebne remonty, do tego mogły powstać nowe punkty oświetleniowe o które upominają się mieszkańcy niektórych miejscowości. Zamiast wydawać duże kwoty na głupie projekty i powstanie nowej sieci kablowej, to można montować nowoczesne systemy oświetlenia nie wymagające zasilania elektrycznego, bowiem wykorzystują energię słoneczną i wiatrową i odpadają koszty energii elektrycznej.

Jak widać na zdjęciu, taki rodzaj zasilania rozwija się na masową skalę i koszty tych lamp są niższe niż doprowadzenie do nich linii kablowej. Lecz jak podejrzewam nie są dobre dla tej burmistrz, bo być może odpadnie  zarobek dla kolegi, który zajmuje się naprawami starych instalacji kablowych oświetlenia ulicznego.

Zauważyć należy, że program SOWA-LED funkcjonuje nadal.  Program ten kierowany jest do samorządów terytorialnych, beneficjentem może jednak zostać również spółka, która ma tytuł do administrowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcia, na które może zostać przeznaczone dofinansowanie zostały ściśle określone przez organizatora. Ogólnie rzecz ujmując, chodzi jednak o kompleksową modernizację oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej instalacji oświetleniowej. Podjęte prace mogą obejmować:

 • demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych,
 • montaż nowych opraw oświetleniowych,
 • wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń,
 • wymianę wysięgników,
 • wymianę zapłonników,
 • wymianę wyeksploatowanych słupów kablowych,
 • modernizacja/przebudowa istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem,
 • montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego,
 • montaż inteligentnego sterowania oświetleniem.

 

Ale nadal są i inne formy finansowania modernizacji oświetlenia ulicznego wykonywanego przez specjalistyczne firmy:

Finansowanie wymiany oświetlenia w gminie lub firmie (system ESCO)


Masz firmę, a może reprezentujesz jednostkę samorządową? Wymień za DARMO oświetlenie i osiągnij do 80% oszczędności energii.

Skontaktuj się z nami – wspólnie z funduszem inwestycyjnym uruchomiliśmy program umożliwiający wymianę obecnego oświetlenia na LED bez żadnych kosztów – tzw. finansowanie ESCO. Zakup oświetlenia pokrywa fundusz, natomiast inwestor (gmina, duża firma) spłaca go z oszczędności uzyskanych dzięki nawet o 80% mniejszym zużyciu energii elektrycznej. Program opracowany jest tak, aby inwestor nie ponosił żadnego  ryzyka oraz żadnego kosztu, a już od pierwszego dnia generował oszczędności. Z założenia, gwarancja na oświetlenie jest każdorazowo dłuższa, niż okres kiedy inwestor większość oszczędności przekazuje funduszowi na spłatę zakupu oświetlenia. Okres spłaty trwa zazwyczaj 2 lata, natomiast gwarancja od 3 do 5 lat.

Przed realizacją każdego z projektów, nasza firma dokonuje pomiarów i dobiera zamienniki LED, tak aby zapewniały większą jasność oraz spełniały normy danej kategorii drogi czy też budynku.

Efekt wizualny jest natychmiastowy – większa jasność poprawia bezpieczeństwo na drogach oraz wygląd miast i wsi. Wymiana oświetlenia na takich warunkach rzuca także jasny blask na włodarzy gmin oraz zarządców oświetlenia w dużych firmach.

 

Korzyści dla inwestora – gminy lub firmy:

 korzyści finansowe – 70-80% niższe opłaty za energię elektryczną

 poprawa bezpieczeństwa na drogach lub poprawa warunków    pracy w halach i magazynach

 darmowa wymiana oświetlenia na najnowsze lampy LED o żywotności szacowanej na 10-15 lat

 zminimalizowanie kosztu utrzymania oświetlenia, praktycznie brak wymian i napraw.

 

Oferta skierowana jest dla władz gmin miejskich i wiejskich oraz właścicieli bądź zarządców obiektów z dużą ilością oświetlenia (hale magazynowe i produkcyjne, biurowce, parkingi, sieci sklepów, obiekty handlowe wielkopowierzchniowe itd.). Nasza firma realizuje bezinwestycyjne dla klienta wymiany oświetlenia na kwoty zaczynające się od 40 000 zł (nie ma górnego limitu).

 

Jak to działa?

 1. Inwestor zgłasza chęć udziału w programie mailowo.
 2. Inwestor przedstawia spis obecnego oświetlenia (typ, ilość, moc).
 3. Firma na podstawie spisu oświetlenia, wizji lokalnych oraz pomiarów wybiera najodpowiedniejsze zamienniki LED. Następnie wykonuje projekty fotometryczne oraz dokonuje projekcji kosztu wymiany oraz uzyskanych oszczędności.
 4. Przedstawia wyniki Funduszowi oraz Inwestorowi.
 5. Inwestor, Fundusz oraz Firma wykonawcza podpisują trójstronną umowę. Fundusz zobowiązuje się sfinansować projekt, Firma dostarczyć i spełniać gwarancję dla lamp LED, Inwestor
  do spłaty zadłużenia wobec Funduszu z części oszczędności uzyskanych na wymianie oświetlenia. Umowa określa terminy wymian, oszczędności oraz okres spłaty Funduszu.
 6. Firma dostarcza i wymienia oświetlenie LED. Fundusz finansuje dostawy oraz wymiany.
 7. Przez pierwsze dwa lub trzy lata większość z uzyskanych oszczędności Inwestor przekazuje na spłaty kosztów poniesionych przez Fundusz.
 8. Po okresie spłaty Inwestor korzysta z pełni oszczędności płynących z wymiany oświetlenia na LED. Inwestor jest wyłącznym właścicielem oświetlenia.

 

Dlaczego więc, od 2015 roku burmistrz Kocemba nie podjęła działań, aby zmodernizować i rozbudować oświetlenie uliczne, tak, aby spełniało swą funkcję należycie
i gmina zaoszczędzić mogła miliony złotych ?

Moim zdaniem, to przez takie działania i zaniechania tej burmistrz jesteśmy jedną z najbiedniejszych gmin w Polsce.

Wstydzimy się, że Lubawka ma taką burmistrz !

 

hk
07.01.19