Bez kategorii

Panika w lubawskim ratuszu. Zaczęto zastraszać radnych z komisji rewizyjnej, że jeżeli powiadomią RIO i prokuraturę o niegospodarności, to stracą mandaty radnych i już nigdy nie będą mogli zostać radnymi. Tak straszyła radnych radczyni prawna urzędu, która za to poniesie odpowiedzialność, bo mobbing jest karalny.

Za brak trzech podobnych drzewek gmina straciła ponad 210 tysięcy złotych, co jest jawną niegospodarnością. W środę obradowała komisja rewizyjna na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu zwołanym w trybie pilnym dla zapoznania się z dokumentami mającymi wyjaśnić całą zaistniałą sytuację. Radni po zapoznaniu się z dokumentami stwierdzili, że doszło do niegospodarności i trzeba będzie powiadomić prokuraturę i Regionalną Izbę Obrachunkową z prośba o ustalenie winy poszczególnych osób odpowiedzialnych za doprowadzenie do tej niegospodarności skutkującej utratą przez gminę tak znacznej kwoty.

Ratusz przewidywał, że odbędzie się wszystko jak było zawsze, pogadają, pogadają i nic z tego nie wyniknie, ukrywając fakt, że trzeba ustalić winnych odpowiedzialnych za tą niegospodarność. Przysłuchująca się obradom radczyni prawna wpadła w panikę bo zdała sobie sprawę, że tak RIO jak i prokuratura postawią zarzuty karne i burmistrz stanie przed sądem.

Radczyni zaczęła zastraszać radnych, że nie mają prawa składać zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, gdy tak naprawdę, radni jako funkcjonariusze publiczni nie tylko mają prawo składać takie zawiadomienia, ale maja wręcz obowiązek powiadomić te organa, że doszło do niegospodarności i gmina z tego tytułu poniosła wymierne szkody finansowe. Doszło do ostrej polemiki pomiędzy radczynią prawną a radnymi, którzy postanowili, że także złożą zawiadomienie do prokuratury, że zostali poddani groźbom karalnym i stosowano wobec nich naciski, aby ukryć tą niegospodarność. Za straszenie radnych, że będą im odbierane mandaty radnego  zgodnie z art. 190 kk groźba karalna zagrożona jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Jutro, czyli 9 maja odbędzie się druga część obrad komisji rewizyjnej na którą zostali zaproszeni urzędnicy ratusza, aby wyjaśnili jak doszło do takich nieprawidłowości, że gmina utraciła pieniądze ze swego budżetu i kto ponosi za to wszystko odpowiedzialność.