Bez kategorii

Oszust i wyłudzacz diet radnego będący chwilowo zastępcą burmistrza, odmawia mieszkańcom Chełmska Śląskiego dokonania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Ale to on naciskał i głosował, aby taki plan zmieniać, dla jednej osoba by jej przekwalifikować 150 hektarów gruntów rolnych na przemysłowe i to za pieniądze gminne.

Radny Mariusz Zbrzyzny w imieniu mieszkańców Chełmska Śląskiego złożył interpelację radnego w sprawie wykonania nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Chełmska Śląskiego. Radny przekazał  w interpelacji postulaty mieszkańców, którzy widzą pilną potrzebę przekwalifikowania gruntów rolnych wyłączonych z eksploatacji rolnej na grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, a także po zabudowę turystyczno-usługową.

Niby prosta sprawa. Urzędnicy ratusza są zatrudnieni przez mieszkańców gminy i z pieniędzy mieszkańców są sowicie opłacani.  Jeden tylko warunek,  maja dbać o zaspokajanie woli mieszkańców i wypełniać zadania które są zapisane w ustawach jako zadania własne gminy.

Oto jaką odpowiedź otrzymał radny.

Bezczelność tego osobnika co się podpisał pod tą odpowiedzią jest chyba objawem jakiejś pomroczności jasne.

Jak to się ma do tego, że zmianę planu zagospodarowanie  na 150 hektarów dla jednej osoby z poza gminy wykonują za setki tysięcy złotych z kasy gminnej, a jak dla mieszkańców ponad dwutysięcznego Chełmska Śląskiego to okazuje się, ze tego zrobić nie można.

Poniżej mamy interpelację kolejnego radnego, który nabrał podejrzeń, że środki budżetowe mogą nie być właściwie wydawane. Jutro upływa termin odpowiedzi, ciekawe czy radnemu nie każą czekać na odpowiedź do marca.

Także na odpowiedź na kolejną interpelację( jest poniżej ) oczekuje trójka radnych, ciekawe czy i oni doczekają się uczciwej i rzetelnej odpowiedzi ?