Bez kategorii

Okazuje się, że jeżeli burmistrz poczuje bat nad sobą, to zostaje zmuszona do pracy. Po tym jak skarga na burmistrz Kocembę została uznana za zasadną, to po prawie 6 latach jej bumelowania zmuszona została do stworzenia gminnego programu opieki nad zabytkami.

Burmistrz Kocemba po latach kłamstw w sprawie ochrony zabytków zmuszona została do sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami co może się przełożyć na to, że wreszcie przestanie blokować remont kapliczek na Świętej Górze. Ale nie chodzi tu tylko o kapliczki, ale o wszystkie zabytki znajdujące się na terenie gminy Lubawka, szczególnie te które stanowią mienie gminne.

Zostało już ogłoszone zapytanie ofertowe na sporządzenie tego programu, gdyż burmistrz sama nie potrafi sporządzić tego programu, a jak zwykle wszystko opłaca z gminnego budżetu, bo to nie jej pieniądze, a gminne i tym samym wyręczy się innymi przy pracach. Czy wkrótce ukaże się ogłoszenie, że szuka się człowieka, który będzie wykonywał pracę za burmistrz ?

To wstyd, że przez prawie 6 lat burmistrz Kocemba lekceważyła prawo i radnych i nie opracowując programu nie chciała przed radnymi składać sprawozdań z realizacji zadań opieki nad zabytkami. Tym samym blokowała możliwość wpisania przez radnych do programu jakie planuje się prace i zlecając w ramach budżetu realizację tych zapisów przez burmistrza.

Już na przyszły tydzień tuż przed sesją rady miejskiej być może poznamy ilu i za ile jest chętnych do opracowania za burmistrz Kocembę tego programu. Ciekawe jest także to, jaką karę przygotują radni dla burmistrz za to, że skarga na nią była zasadna i udowodniono jej działania niezgodne z interesem gminy. Kara musi być surowa, bo tylko taka może przymusić burmistrz Kocembę, żeby przyłożyła się do pracy, a nie leserował i działała w interesie swoich akolitów.

Jest jeszcze kolejny bat dla burmistrz Kocemby jaki przygotowują niektóre z prokuratur za łamanie przez nią przepisów prawa karnego.