Bez kategorii

Okazuje się, że burmistrz Kocemba z zastępcą Antoniewskim nie tylko organizują niszczenie plakatów referendalnych, ale także być może z gminnego budżetu finansują te akcje !!! Tak burmistrz jak i zastępca są członkami tego stowarzyszenia i dają pieniądze z gminnej kasy poza wszelką kontrolą !!!

Jeden z Czytelników podrzucił mi zarządzenie burmistrz Kocemby jak ona pozakonkursowo przydziela pieniądze dla stowarzyszenia, którego jest członkiem, tak jak i jej zastępca.

Czy to jest moralnie w porządku ?

Jak Czytelnik zauważył:
„I tak pewna rzecz mnie zastanawia, bo była też dotacja na projekt związany ze szkłem realizowany przez stowarzyszenie Doliny Zadrny i wtedy faktycznie było o tym głośno, informacje były na portalach internetowych itd.

A po tym: „Hej, kolędo, kolędo ..” to tylko „hej…” i echo pozostało.

Gdyby był Pan uprzejmy poinformować opinię publiczną o tej wspaniałej imprezie zorganizowanej dla społeczności lokalnej, o tych cudownych potrawach z różnych regionów, bo to było podobno dla 500 osób organizowane jak podali we wniosku. A jak na Lubawkę 500 osób to dużo, a jakoś nikt o tym wydarzeniu nie słyszał w tym mieście”

Rację miał Czytelnik, bowiem oferta realizacji tego zadania przewidywała jego realizację do 28 grudnia 2019 roku.

Gdzie można było pomieścić 500 osób żeby zrobić taką imprezę?

Gdzie były rozstawione te stoły suto zastawione potrawami wigilijnymi pochodzące ze wschodu, góralskie, śląskie ?

A koszty ? Zatrudnienie szkoleniowców – 1.760 złotych, opracowanie i przygotowanie kolęd – 1.120 złotych(czyżby chcieli pisać teksty nowych kolęd ? ), zakup strojów 1.500 złotych, zakup produktów spożywczych – 620 złotych( może znowu na zakup bimbru ?).

Wychodzi na to, że to było zwykłe wyprowadzenie pieniędzy z gminnej kasy, chyba, że burmistrz Kocemba ze stowarzyszeniem zacznie zbierać podpisy od 500 osób, że były na takiej imprezie ?

A może te pieniądze wyprowadzono, żeby teraz wydrukować plakaty anty referendalne i opłacić tych co plakatowali i tych którzy niszczyli plakaty komitetu referendalnego ?

Dlaczego nikt nie rozliczył sposobu wykorzystania tych pieniędzy ?

W świetle takich faktów nie można było przemilczeć takiego postępowania, dlatego złożyłem dziś wniosek o ściganie sprawców niszczenia plakatów referendalnych, które podlegają ochronie prawnej.

Sprawcy poniosą takie same kary jak rok temu radni Antoniewski i Sarzyński, którzy złapani na niszczeniu plakatów wyborczych konkurencyjnego komitetu trafili przed sąd, który wymierzył im grzywny.

Myślę, że zostaną ukarani nie tylko ci którzy niszczyli plakaty referendalne, ale także zleceniodawcy, którzy ich opłacili.

Podejrzewam, że takich wyprowadzonych z gminnego budżetu pieniędzy dla tego stowarzyszenia jest więcej, dlatego też złożyłem wniosek o dokumenty finansowe związane z przelewaniem  pieniędzy na stowarzyszenie, którego członkami są burmistrz i jej zastępca.