Bez kategorii

Od przyszłego roku Polska zyska cztery nowe miasta. MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia, które ma nadać prawa miejskie czterem miejscowościom. Tak dzieje się co roku, ze miastom, które z różnych przyczyn utraciły prawa miejskie to są im przywracane !!! Dlaczego wśród nich nie ma Chełmska Śląskiego ?

Lututów, Piątek, Czerwińsk nad Wisłą oraz Klimontów – te cztery miejscowości od 1 stycznia 2020 r. mogą stać się miastami. Wszelkie formalności wymagane prawem zostały już spełnione, pozostaje jedynie wydanie odpowiedniego rozporządzenia przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. I właśnie projekt tego dokumentu kilka dni temu pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jeśli projekt przejdzie pomyślnie fazę konsultacji i uzgodnień, zostanie podpisany i opublikowany w Dzienniku Ustaw, to z początek 2020 r. Polska będzie państwem z 944 miastami.

Powstanie 5 nowych miast. Opublikowano projekt rozporządzenia
o nadaniu statusu miasta wydawane są regularnie – zazwyczaj z początkiem roku. Wyjątkiem był rok 2018, gdy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości prawa miejskie przyznano czterem miastom.

A kiedy dla Chełmska Śląskiego „zaświeci słońce” i zostaną mu przywrócone prawa miejskie ? Swój herb mają od stuleci !

Można byłoby przy okazji wyborów parlamentarnych przeprowadzić wśród mieszkańców Chełmska Śląskiego referendum lokalne, czy chcą przywrócenia praw miejskich.

Podstawą prawną przeprowadzania referendum lokalnego w Polsce są art. 4 i 170 Konstytucji RP. Postanowienia Konstytucji precyzuje ustawa z 15 września 2000 o referendum lokalnym. Zgodnie z jej brzmieniem ustalonym w 2013, mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego, jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w nim swoją wolę:

  1. w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki,
  2. co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki,
  3. w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.

 

Jeżeli mieszkańcy zdecydują, aby prawa miejskie zostały im przywrócone, to jako miasto miało by Chełmsko Śląskie możliwość starania się o fundusze na remonty, wodociągi czy gazociąg.

Czas, aby władze gminy rozpoczęły przygotowania do przeprowadzenia referendum, które umożliwi odzyskania praw miejskich, wtedy było by to drugie miasto w naszej gminie i większe możliwości pozyskania dodatkowych środków na rozwój.