Bez kategorii

Nie ma szczęścia Chełmsko Śląskie do inwestycji rozbudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej na ulicach Sądecka i Podhalańska. Mataczenie ratusza w tej materii jest przeogromne, nie wykorzystano już miliony złotych dostępnej dotacji na ten cel, a obecnie istnieje groźba, że to samo stanie się teraz.

Powyżej mamy mapę z zaznaczoną granicą tzw. aglomeracji Chełmska Śląskiego czyli terenów na jakich gmina ma obowiązek dostarczyć wodę i odebrać ścieki. A poniżej mamy opis do tej mapy.

Pamiętamy także jak doszło do tego że ta inwestycja nie otrzymała kolejnej dotacji, bo ktoś złożył zły wniosek, zaznaczyć należy, że ten zły wniosek podpisała burmistrz Kocemba, którą wielu uznało, za winną celowego działania żeby nie otrzymać dotacji ponieważ tak zadłużyła gminę, że zabrakło pieniędzy na wkład własny dla tej inwestycji.

Także i teraz jest taka sytuacja, że burmistrz ponownie nie ma na wkład własny i tak pokieruje tym wszystkim, aby nie wykonywać tego zadania inwestycyjnego, a dotacje po raz kolejny zwrócić.

Podpowiem tylko mieszkańcom Chełmska Śląskiego żeby walczyli o swoje i przez swoich radnych doprowadzili do zmian w budżecie na rok 2021 wykreślając ponad 500 tysięcy na zalew Bukówka ( burmistrz chce dać na kolejne inwestycje  250 tysięcy złotych i na zatrudnienie swoich towarzyszy kolejne 260 tysięcy złotych ) oraz zabrać prawie 300 tysięcy zapisane na zamknięty senior+, co da razem 800 tysięcy oszczędności i można je przeznaczyć na wkład własny do przyznanej dotacji i wreszcie wykonać tą inwestycję.