Bez kategorii

Na wszystkich odcinkach budowy S3 postęp prac jest ogromny, pogoda dopisuje więc i budowane obiekty inżynieryjne zbliżają się do końca budowy. A co się dzieje z tą trasą na granicy Polski, gdzie w przyszłości swój odcinek rozpoczną budować Czesi ?

Powyżej widzimy wizualizację S3 w fazie projektowania, która posłużyła do opracowania samego projektu budowlanego. Jak jest to realizowane to możemy zobaczyć na zdjęciach poniżej.

Prace budowlane dotarły już do samej granicy w miejsce które zostało  uzgodnione z władzami czeskimi i od tego miejsca za dwa lata Czesi mają rozpocząć budowę swojego odcinka oznaczonego numerem R11.

Jak widać są już wbudowane elementy betonowe i studzienki odwodnienia tej drogi i wysypywane są kolejne warstwy kruszyw budowlanych na których wkrótce pojawi się asfalt. Widzimy także, że to jest najwyższy punkt wysokościowy tego odcinka bo od tego miejsca droga biegnie z lekkim spadem w stronę granicy.

Na pierwszym planie ostatnich zdjęć widzimy wybudowane podziemne przejście dla zwierząt, które jest już pokryte izolacja wodoodporną  i wkrótce zostanie zasypane i wyrównane kolejnymi warstwami kruszywa. W oddali widzimy gotowy już most na trasą S3. To po tym moście będzie można jeździć gminną drogą w stronę Bukówki i okolicznych pól uprawnych. Przed mostem po obu stronach drogi S3 trwa budowa punktów kontroli granicznej, gdyby były wprowadzone jakieś obostrzenia podobne do tych, które mieliśmy w trakcie trwania epidemii koronawirusa. W dodatku w tych punktach służby celne i graniczne będą mogły prowadzić wyrywkowe kontrole uczestników ruchu transgranicznego.

Zgodnie z harmonogramem robót za rok o tej porze cały odcinek ma zostać oddany do użytku od Ptaszkowa do granicy. Odcinek z tunelami od Ptaszkowa do Sadów Dolnych ma zostać ukończony pod koniec 2023 roku.