Bez kategorii

Na stronach Facebooku prowadzone są akcje sprzeciwu wobec propozycji podniesienia opłat związanych z usuwaniem odpadów komunalnych w gminie Lubawka. Oto treść:

Jako mieszkańcy miasta i gminy Lubawka sprzeciwiamy się kolejnej bardzo dużej podwyżki za śmieci tj. o 75 PROCENT Z 18 ZL NA 28 ZŁ. Podwyżki te uderzą bardzo mocno w nasze skromne budżety domowe. Podwyżkę zaproponowała Burmistrz Ewa Kocemba. Na sesji rady miejskiej w dniu 30.11.2020 roku radni będą głosować Za lub Przeciw. Drodzy Radni nie obciążajcie nas takimi opłatami jesteśmy Waszymi wyborcami. Poszukajcie pieniędzy w 2500 mieszkańcach gminy, którzy nie płacą za wywóz śmieci lub w
rozbudowanej administracji w urzędzie lub w sanikomie tam można oszczędzić bardzo dużo pieniędzy. Informujemy, że gdy obrócicie się przeciwko nam w tym głosowaniu Jako mieszkańcy rozpoczniemy procedurę w celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej Lubawka. Reprezentujcie dobro mieszkańców.