Bez kategorii

Na portalu internetowym lwowecki.info ukazał się artykuł na temat projektu przyszłorocznego budżetu dla gminy Gryfów Śląski.

Informacja ukazała się pod szokującym tytułem:

Gryfów Śląski drastycznie zmniejsza wydatki na inwestycje.

Po czym podana jest lista inwestycji, które będą realizowane w przyszłym roku.

Zadania inwestycyjne, które znalazły się w projekcie budżetu Gminy Gryfów Śląski na 2020 rok.

 • Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 364 w miejscowości Ubocze – dokumentacja projektowa – 30.000 zł
 • Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej – osiedle 7 Dywizji w Gryfowie Śląskim – 320.202 zł
 • Przebudowa dojazdu do działki nr 431/22 – łącznik pomiędzy ul. Sanatoryjną a ul. Gancarską – 40.000 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ulica Panoramiczna w Gryfowie Śląskim, dz. Nr 38 dr. – 130.000 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. Nr 430 dr i 443 dr –80.000 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. Nr 624 dr i 625/9 dr – 130.000 zł
 • Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim dz. Nr 243 dr i 263/1 dr – 420.000 zł
 • Utwardzenie terenu w obrębie Placu Kościelnego w Gryfowie Śląskim dz. Nr 451/3 – 21.000 zł
 • Wymiana barier drogowych n skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Uczniowską w Gryfowie Śląskim – 30.000 zł
 • Wykup gruntu pod drogi publiczne – 20.000 zł
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz. Nr 251 dr, 249 dr, 247 dr, 298 dr – 53.000 zł
 • Zakup i montaż parkometru – 40.000 zł
 • Zakup i montaż przystanków autobusowych w miejscowości Młyńsko i Rząsiny – 13.000 zł
 • Modernizacja budynku przy ul. Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim – 450.000 zł
 • Budowa garażu dla OSP w Wolbromowie – 60.000 zł
 • Wymiana pokrycia dachowego i częściowe wykonanie elewacji budynku remizy strażackiej w Rząsinach – środki w ramach funduszu sołeckiego – 22.000 zł
 • Wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu miejskiego – 23.000 zł
  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim – 20.000 zł
 • Budowa kanalizacji wraz z budową przepompowni ścieków od budynku Ubocze 300 – 301 do ulicy Glinianej w Gryfowie Śląskim – dokumentacja projektowa – 30.000 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – ul. Oldzańska w Gryfowie Śląskim – 432.130 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim – 516.600 zł
 • Odbudowa istniejącego rowu w Gryfowie Śląskim, tj. od ulicy Floriańskiej przez Park do ujścia Kwisy – 130.000 zł
 • Przyłączanie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego – 50.000 zł
 • Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 38kW na potrzeby stacji uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim – 41.000 zł
 • Modernizacja oświetlenia drogowego w obrębie rynku w Gryfowie Śląskim – 110.000 zł
 • Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski – 50.000 zł
 • Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Wieża – środki w ramach funduszu sołeckiego – 17.000 zł
 • Budowa boksów śmietnikowych – 10.000 zł
 • Dofinansowanie wspólnej budowy zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn. „Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzeniem systemu wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Lubaniu – 150.000 zł
 • Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim – 54.100 zł
 • Modernizacja szaletu miejskiego – 10.000 zł
 • Modernizacja ścieżki w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim – 64.000 zł
 • Rewitalizacja parku przy ul. Partyzantów w Gryfowie Śląskim – dokumentacja projektowa – 30.000 zł
 • Budowa altany biesiadnej w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego – 15.000 zl
  Prace remontowo modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Proszówce (pomieszczenia sanitarne ) – środki w ramach funduszu sołeckiego – 12.600 zł
 • Zakup i montaż urządzeń fitness w Krzewiu Wielkim – środki w ramach funduszu sołeckiego – 17.282,68 zł
 • Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gryfowie Śląskim – 50.000 zł

W sumie na inwestycje przeznaczono zaledwie 4,5 miliona złotych.

Dziennikarz zapytał Gryfowian : Jak oceniacie planowane wydatki na przyszły rok? Czego, Waszym zdaniem tu brakuje?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A poniżej widzimy kwotę wydatków na inwestycje w gminie Lubawka.

W tym:
–  na zalew Bukówka 1.234.000,00 zł
– na chodnik w Miszkowicach 290.000,00 zł
– naprawa boiska stadionu w Lubawce 308.000,00 zł

Jeżeli od kwoty przeznaczonej na inwestycje w przyszłym roku (2.467.748 ) odjąć tą kwotę która zaplanowano na te 3 inwestycje powyżej, to na przyszły rok zaplanowano w gminie Lubawka wykonanie inwestycji za kwotę 635 tysięcy złotych.

Więc jeżeli w Gryfowie Śląskim twierdzą, że następuje drastyczne zmniejszenie wydatków do kwoty blisko 4,5 mln złotych, to jak nazwać takie ograniczenie inwestycji w gminie Lubawka na rok 2020 – katastrofalny, beznadziejny, opłakany, szokujący, katastroficzny, posępny ?

Co można powiedzieć o takiej ekipie rządzącej gminą Lubawka, która na rok 2020 przeznacza na remont dróg i ulic tylko 155 tysięcy złotych, a na pensje z pochodnymi burmistrza, zastępcy i sekretarza wydamy ponad 300 tysięcy złotych ?

Czy nie lepiej dać sobie spokój z wysychającym zalewem i te pieniądze zamiast na zalew to przeznaczyć na szereg drobnych inwestycji, których oczekują mieszkańcy gminy ?