Bez kategorii

Na poniedziałkowym posiedzeniu połączonych komisji rady miejskiej w Lubawce radni nie poparli pomysłu urzędu w sprawie podniesienia opłat za śmieci do 30 złotych miesięcznie od osoby. Zobaczymy ilu radnych do czwartkowej sesji zostanie „urobionych” przez urząd do poparcia wniosku o podniesienie opłat do tak wysokiego poziomu.

Sprawa opłat za śmieci w gminie Lubawka ma swoje drugie dno i to dość głębokie. Tak burmistrz jak i podlegli jej urzędnicy chcą za swoją nieudolność i lenistwo ukarać mieszkańców podniesieniem opłat za śmieci dla mieszkańców gminy. Jednakże ukarani podwyżką zostaną mieszkańcy którzy wnoszą te opłaty, a nie ci którzy za śmieci nie płacą, a takich nie płacących jest ponad 2 tysiące i to jest w sumie około 600 tysięcy złotych których co roku brakuje w budżecie.

Już prawie rok temu urząd otrzymał program który wykrywa osoby nie płacące za śmieci. Setki gmin w Polsce w ciągu miesiąca wdrożyły ten program i skorzystały na tym, że poprawiła im się ściągalność tych opłat prawie w 100 %. Tylko w Lubawce urząd nie skorzystał z tego programu wymyślając i piętrząc trudności które innym nie przeszkodziły do poprawy swych finansów ściągając zaległości i na bieżąco kontrolować płatności.

Jeżeli władza wykonawcza(burmistrz i spółka) wraz z popierającymi ją radnymi i urzędnikami nie potrafią poradzić sobie z tak prostą sprawą to niech odejdą i i pozostawią ten problem do rozwiązania swoim następcom.

Ciekawostką jest fakt, że w projekcie przyszłorocznego budżetu przyjęto dochód z tytułu opłat za śmieci w wysokości  3.111.110 złotych co przy zakładanym pułapie opłat wysokości 30 złotych od osoby zakłada że opłaty wnosić będzie około 8.640 mieszkańców. A gdzie jest pozostałe ponad 2 tysiące mieszkańców ? Wyparowały ?

3.111.110 : 30 = 103.704 : 12 miesięcy = około 8.640 mieszkańców

Czy te ponad 8 tysięcy płacących opłaty za śmieci ma zostać obciążonych dodatkowymi wyższymi opłatami aby pokryć deficyt za osoby nie płacące za śmieci ?

Zobaczymy jak jutro zachowają się radni, czy zagłosują  tak jak chce burmistrz i spółka, czy też staną za mieszkańcami którzy sumiennie wywiązują się z ponoszenia tej daniny i nie powinni być obciążani za nieudolność i lenistwo ratuszowych urzędników.