Bez kategorii

Można już powiedzieć: zaczęło się. W sobotę w Lubawce trwały prace wyburzeniowe na terenie Sanikomu przy ulicy Komunalnej. Wcześniej rozpoczęły się prace przy przebudowie na ulicy Zielone. Jest szansa, że zdążą do końca roku i zniknie problem z zapachami docierającymi z sortowni do Lubawki.

Prezes Sanikomu Pan Andrzej Wojdyła poinformował, że trwają już prace przy rozbudowie części biologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Zielonej w Lubawce, a obecnie ruszyły prace przy budowie sortowni o wydajności ok. 7840 Mg/rok. Oprócz hali sortowni odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej powstaną również inne, niezbędne obiekty i elementy infrastruktury technicznej, m.in.: zaplecze warsztatowo-socjalne, waga najazdowa (zagłębiona) dla samochodów ciężarowych, wiata na surowce wtórne, na elektrozłom, hala przeróbki szkła, place manewrowy i technologiczny. Na obiektach zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna.

Inwestycja powstaje w ramach projektu “Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowo sudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za prawie 42 mln zł została zaprojektowana i jest budowana sortownia odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce.

  • Dzięki modernizacji części linii technologicznej, zakład zwiększy poziom odzysku surowców z odpadów.
  • Rozbudowa części biologicznej zakładu obejmie, m.in. budowę dwóch dodatkowych zamkniętych tuneli do stabilizacji i suszenia odpadów.

Na swoja kolej do wyburzenia czeka budynek tzw. wykończalni należący do byłych zakładów Watra. Nie jednemu łezka w oku się kręci gdy widzi jak znikają kolejne budynki zakładu, które kiedyś dawały pracę dla 2,5 tysiąca osób.

Dobrze, że choć jest ten Sanikom, który zagospodaruje te tereny i rozbudowując zakład powoduje, że będą nowe miejsca pracy, a także dodatkowe wpływy do biednego gminnego budżetu.