Bez kategorii

Mocodawcy wczorajszych działań na sesji rady powiatu, a właściwie zleceniodawcy popijający szampana w pewnym biurze, mogą mieć niezłego kaca, gdy do mieszkańców powiatu dotrze jacy to z nich laicy i osoby o niezbyt lotnych umysłach. Telefonicznie sterowali swoimi radnymi wystawiając ich na ośmieszenie jako marionetki nie znające nawet statutu powiatu dla dobra którego mieli działać.

Tuż pod koniec wczorajszej sesji rady powiatu, gdy nawet  już nie było transmisji tych obrad, działacze partyjni nakazali swym radnym po raz kolejny złamać prawo i przeprowadzić ponowne podjęcie uchwały, która była już raz głosowana i nie uzyskała poparcia. Mając większość doprowadzili po raz kolejny do zmiany porządku obrad i w ponownych głosowaniach odwołano przewodniczącą i powołano nowego przewodniczącego rady powiatu.

Jednakże te wszystkie zmiany zostały przeprowadzone niezgodnie z prawem bowiem złamano zapisy statutu powiatu  kamiennogórskiego, które jasno określają jak mają być procedowane projekty uchwał. Jest obojętne czy to jest uchwała o przeznaczeniu pieniędzy na cokolwiek, czy uchwała o zmianach we władzach, każda uchwała musi być przygotowana zgodnie z zapisami statutu powiatu.

Jak określa statut, wszelkie projekty uchwał muszą przejść swoją ścieżkę z zachowanie zapisanych terminów. Wczorajsze uchwały dotyczące zmian we władzach rady nie zostały przygotowane zgodnie ze statutem i z tego też względu wydział prawny wojewody uchyli wczorajsze uchwały i tym samym obnażony zostanie stan umysłu radnych, którzy uprzedzeni o bezprawności takich działań nadal łamali prawo lekceważąc zapisy statutu i ustaw.