Bez kategorii

Mieszkańcy Lubawki zachodzą w głowę, kto miał zarobić grube pieniądze na remoncie drogi do parkingu w Miszkowicach. Radni uprzednio nie zgodzili się na remont tej drogi za blisko 250 tysięcy złotych, a burmistrz teraz remontuje za kwotę o blisko 100 tysięcy mniejszą. Dla kogo wcześniej było przeznaczone te 100 tysięcy złotych ?

Firma remontująca tą drogę została wybrana na podstawie zamówienia z wolnej ręki a koszt brutto to ponad  150 000 zł. Wg fachowców od przetargów, gmina definitywnie złamała prawo zamówień publicznych.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeśli zachodzi okoliczność wskazana w art. 67 ust. 1 Ustawy zamówień publicznych.  A według tej ustawy, aby udzielić zamówienia z wolnej ręki muszą zachodzić przesłanki o której mowa w art 67 ust. 1 pkt 3 : „ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia”.

Zastosowanie powyższej przesłanki jest często nadużywane przez zamawiających, gdyż na jej podstawie wszczynają postępowania w trybie z wolnej ręki. Tak więc aby skorzystać z tej przesłanki muszą wystąpić aż 5 okoliczności:

  • sytuacja wyjątkowa,
  • przyczyny nie leżą po stronie zamawiającego,
  • zaistniałą sytuację zamawiający nie mógł przewidzieć,
  • zamówienie musi być wykonane natychmiastowo,
  • nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Jak widzimy tu żadne z powyższych przesłanek nie są spełnione a drogę powinien naprawić wykonawca ścieżki pieszo-rowerowej. Tak to mu się udało i dzięki decyzjom burmistrz Kocemby zaoszczędził pracy i pieniędzy.

Gmina powinna była ogłosić na remont tej drogi przetarg zimą, a prace budowlane wykonać w marcu- kwietniu 2021 roku, by na kolejny sezon wakacyjny była gotowa. Wówczas można by zrobić ją jeszcze taniej, gdyż na wiosnę wykonawcy szukają pracy i startują do przetargów za mniejsze kwoty jak było to np. w starostwie. Nie mogę pojąć co kierowało urzędnikami lubawskimi, że skorzystali z tego trybu, co ich tak piliło by wykonać tą drogę teraz.

Przecież sezon wakacyjny już się skończył i tak już nikt nie będzie w tym roku parkował na tym parkingu. Pani burmistrz robi co chce i ma wszystkich w poważaniu. Sprawa nadaję się do zbadania przez RIO. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z trybu zamówienia z wolnej ręki bez spełnienia przesłanek stanowi naruszenie dyscypliny zamówień publicznych o którym mowa w art. 17 ust. 1b pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto zawarta umowa podlega unieważnieniu.

Dlatego też wystąpiłem o wszystkie dokumenty związane z tym zleceniem prac z wolnej ręki, aby ocenić w jakim stopniu zostało złamane prawo i wtedy  można będzie tą sprawę zgłosić do odpowiednich organów, że aby uchronić wykonawcę ścieżki rowerowej przed obowiązkiem naprawy po sobie tej drogi to burmistrz omijając przepisy i wolę radnych zleciła ten remont na koszt gminy, bez żadnych dopłat i dotacji.