Bez kategorii

Mieszkańcy Lubawki skarżą się, że na cmentarnych alejkach jest potworne błoto i trudno jest poruszać się po cmentarnych alejkach cmentarza w Lubawce.

Tak wyglądają dzisiaj alejki cmentarne lubawskiego cmentarza.

Mieszkańcy nie mogą się nadziwić, że przy tak wysokich opłatach pobieranych za miejsca pochówku i tak dużych dotacja do cmentarza z gminnego budżetu do dzisiaj nie wybrukowano tych cmentarnych alejek.

Co prawda po licznej krytyce,  obecna burmistrz w 2018 roku czując na plecach oddech konkurencji do fotelu burmistrza i wobec zbliżających się wyborów samorządowych  oraz  fakt, że utraciła poparcie mieszkańców, to być może postanowiła „zabłysnąć pomysłem wybrukowania alejek cmentarnych”. Ale jak zwykle nie potrafi ona ogarnąć tak prostych spraw i doprowadziła do sytuacji, że przed samymi wyborami wynajęła firmę aby brukowała jedną z alejek.

W ostatniej chwili złożono do starostwa powiatowego zamiar rozpoczęcia prac na tym cmentarzu. Jednakże starostwo poinformowało, że potrzebne są dokumenty od konserwatora zabytków, że dokonano z nim wszelkich uzgodnień ponieważ cmentarz jest wpisany do gminnego rejestru zabytków.

Poprosiłem o informację publiczną dotyczącą tej sprawy i oto co z tego wynikło.

OR.KO.1431.64.2018

Wydział Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, w odpowiedzi  na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuje, że 30 sierpnia 2018 r. Inwestor: Gmina Lubawka- Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce zgłosił zamiar rozpoczęcia robót budowlanych polegających na  zmianie rodzaju nawierzchni alejek na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Cmentarnej w Lubawce – etap 1. Dnia 11 września 2018 r. inwestor wycofał przedmiotowe zgłoszenie.

Z poważaniem

………………………..

Naczelnik Wydziału Architektury i Środowiska

Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze

 

Jak można zrozumieć taką decyzję o złożeniu wniosku i później jego wycofaniu, gdy prace przy tym zadaniu zostają rozpoczęte ?

Otóż odmowa uzgodnienia konserwatorskiego skutkuje  automatyczną odmową wydania zgody na wykonanie tych prac. To dlatego postanowiono wycofać wniosek, aby nie otrzymać decyzji starostwa zakazującej rozpoczęcia prac bez wcześniejszego uzgodnienia ich z konserwatorem zabytków, gdyż wtedy gmina musiała by się dostosować do zakazu nie rozpoczynania prac.

Okazało się, że położenie bruku w tej jednej alejce było samowolą budowlaną. To nie było obejście prawa, jak to usiłuje przedstawić ta moim zdaniem rządząca klika, ale to było zwykłe złamanie prawa. Wyszło  tak, że wbrew prawu przystąpiono do prac bez należytego zawiadomienia starostwa o rozpoczęciu prac na cmentarzu. Dodatkowo zalegalizowanie tej jak by nie patrzył samowoli budowlanej będzie gminę kosztowało być może więcej niż wartość wykonanych prac, lub co gorsza rozebranie tego wszystkiego i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

A zawdzięczamy to wszystko burmistrz Kocembie, kierownikom Michno i Kordzińskiemu. Był to rok 2018, a obecnie mamy rok 2021 i nadal nie ma nawet informacji czy ta klika zrobiła cokolwiek w kierunku uzgodnień w sprawie wykonania prac brukarskich na cmentarnych alejkach. Czy dla nich 2,5 roku na załatwienie prostej sprawy uzgodnień i położenie bruku to za mało czasu ? Ale wybory w 2018 już się odbyły, teraz trzeba chyba poczekać do roku 2023 aby przed następnymi wyborami wybrukowali kolejną alejkę ?

Wybrukowanie tych alejek może trwać najwyżej miesiąc, materiały mogą kosztować 40 tysięcy, a prace może wykonać ZGM przyjmując kilku pracowników do wybrukowania alejek na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Lecz czy w ratuszu i ZGM są ludzie intelektualnie zdolni do tego, aby to ogarnąć ?