Bez kategorii

Mieszkańcy Lubawki nie zdają sobie sprawy jaka czeka ich wkrótce niespodzianka. Pomiędzy Lubawką, a Chełmskiem Śląskim zostanie otwarty kamieniołom i żwirownia, a pozyskany kamień i żwir wożony będzie przez Lubawkę. Setki ciężarówek dziennie w obie strony. Hałas, pył i trzęsące się domy. Czy ktoś zapytał mieszkańców czy chcą tego ?

Choć powstająca żwirownia będzie na gruntach należących do gminy wiejskiej Kamienna Góra to wydobywany materiał wożony będzie transportem drogowym przez Lubawkę. Natomiast kamieniołom będzie na gruntach w granicach gminy Lubawka i granice jego będą sięgać prawie do Podlesia.

Czy ktoś potrafi wyobrazić sobie co będzie się działo w Lubawce, gdy kamień, piasek i żwir będą wozić przez Lubawkę ? Dodatkowo dojdzie jeszcze transport kamienia z kamieniołomu w Okrzeszynie. Wyjdzie, że co kilka minut w obie strony będą jeździć ciężarówki. Na jesień oddany będzie odcinek trasy szybkiego ruchu S3 i wobec tego, że do Czech auta dalej nie pojadą, to na węźle Lubawka za basenem zjadą z tej trasy i będą jechać przez Lubawkę i dodatkowym smaczkiem będzie to, że będą jechać ulicą Wodną na której nie mogą mijać się samochody bo jest tak wąska.

Dlaczego burmistrz nie reaguje na te zagrożenia ? Mamy 8 radnych wybranych w Lubawce, dlaczego także oni nie zajmą się przeciwdziałaniem na takie zagrożenia, dlaczego nie informują mieszkańców o zbliżającym się Armagedonie ?

Jak widać z powyższego pisma, wszystko toczy się poza plecami Lubawki, bo o tych zamiarach Lubawka została poinformowana przez wójta Kamiennej Góry, bo z władzami Lubawki już nikt się nie liczy i nie raczy informować co będzie się działo w Lubawce.

Firma jest z Wrocławia więc to tam będą szły pieniądze z zysków kamieniołomu, a Lubawce pozostanie brud i smród.

Powyżej mamy podane numery działek na których powstanie kamieniołom. Będzie to teren od początku lasu od strony Chełmska Śląskiego i prawie do Podlesia w Lubawce.

Poniżej zapamiętajmy widok tego lasu, który wkrótce zniknie, a powstanie krajobraz księżycowy.