Bez kategorii

Mieszkańcy Gminy Lubawka powiedzieli burmistrz Kocembie; DOSYĆ. Dosyć zadłużenia gminy ponad stan, dosyć rozdawnictwa pieniędzy dla swoich tłustych kotów, dosyć złego traktowania mieszkańców. Powstała grupa inicjatywna w sprawie odwołania burmistrz Kocemby ze stanowiska.

Dzisiaj zgodnie z ustawą o referendum grupa inicjatywna powiadomiła pisemnie burmistrz Kocembę o rozpoczęciu procedury jej odwołania przed upływem kadencji.

Zgodnie z prawem od jutra rozpoczyna się zbieranie podpisów mieszkańców Gminy Lubawka popierających przeprowadzenie referendum.

Dodać należy, że listy z podpisami trafiają tylko i wyłącznie do komisarza wyborczego w Jeleniej Górze i nikt z władz Lubawki nie będzie wiedział kto złożył swój podpis na liście poparcia w sprawie odwołania burmistrz Kocmby.