Bez kategorii

Miała burmistrz Kocemba 6 lat na remont przedszkola przy ulicy Dworcowej w Lubawce, nic nie uczyniła w tym kierunku, gdy było tyle różnych dofinansowań rządowych. Teraz burmistrz jest zdziwiona, że radni przy uchwalaniu budżetu żądają nowego przedszkola.

Jakież było zdziwienie u burmistrz Kocemby, gdy usłyszała, że radni mają szereg wątpliwości co do kształtu budżetu i finansowaniu różnych pozycji.

Po dyskusji uchwalono budżet Gminy Lubawka na rok 2021, 6 głosami za i przy 8 głosach wstrzymujących się od głosu.