Bez kategorii

Media poinformowały, że w Jeleniej Górze trwają przygotowania do oddania do użytku kolejnej ścieżki rowerowej. Portal NW24 poinformował o tym fakcie na swojej stronie internetowej: Kolejna ścieżka rowerowa prawie gotowa.

W Jeleniej Górze przybywa bezpiecznych tras dla rowerzystów. Prawie gotowa jest ścieżka, która połączy osiedle Czarne z Cieplicami.

Początek 4,7 km trasy ma miejsce przy ul. Cinciały w Cieplicach. Część jest nowa i ma porządną, bitumiczna nawierzchnię. Ścieżka łączy się potem z utwardzoną drogą rolniczą. Dojeżdża się nią do zbiornika „Balaton”. Nowa droga idzie dalej do „Osadnika” i osiedla Czarne. W końcowej fazie łącznik prowadzi ulicami Nową, Czarnoleską i Malinową do ulicy Sudeckiej. Przy ulicy Sudeckiej zbudowano sygnalizację świetlneą, która pozwoli użytkownikom na przekroczenie ul. Sudeckiej i włączenie się do drogi rowerowej w kierunku Karpacza i centrum miasta. Nowy odcinek połączy istniejące już euroregionalne trasy rowerowe: ER 2 Liczyrzepa i ER 6 Dolina Bobru.

Początek  trasy ma miejsce przy ul. Cinciały w Cieplicach i przebiega drogami rolniczymi oraz nowymi, wytyczonymi po granicach działek, do „Osadnika” i osiedla Czarne. W końcowej fazie łącznik prowadzi ulicami Nową, Czarnoleską i Malinową do ulicy Sudeckiej. Przy ulicy Sudeckiej przewidziano budowę sygnalizacji świetlnej, która pozwoli użytkownikom na przekroczenie ul. Sudeckiej i włączenie się do drogi rowerowej w kierunku Karpacza i centrum miasta. Nowy odcinek drogi rowerowej wybudowała  lubańska firma Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik. Wartość projektu to 1 369 533,05 zł.

W ramach zadania powstała ścieżka rowerowa o następujących parametrach:

całkowita długość odcinków: 4,7 km,
szerokość nawierzchni: zmienna od 2,5 do 3,0 m,
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
warstwa wiążąca beton asfaltowy,
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego.

Zakres rzeczowy objął  wykonanie:  nowej nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikiem betonowym ułożonym na ławie z betonu na odcinkach o istniejącej nawierzchni gruntowej i tłuczniowej wraz z odwodnieniem, wykonaniem sygnalizacji świetlnej z wideo detekcją w miejscu przejścia pieszo-rowerowego oraz doświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Sudeckiej.

A poniżej możemy zobaczyć czym nas uraczyła burmistrz Kocemba, gdzie buduje taką oto ścieżkę podobnej długości i za podobne pieniądze.

Czy ktoś zauważył różnicę w budowie tych ścieżek ? Na budowę tej ścieżki  nad zalewem podpisano umowę we wrześniu ubiegłego roku, a na tą w Jeleniej Górze na wiosnę tego roku i od maja rozpoczęto prace.

Burmistrza Lubawki, projektanta i inspektora nadzoru należało by zamknąć na dłużej w odosobnieniu, bo doprowadzili do tandeciarstwa i wielkiej niegospodarności, zobaczymy co będzie dalej.