Bez kategorii

Media opublikowały kolejny wykaz gmin, które otrzymały dofinansowanie do remontów dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Niestety tradycyjnie już lubawski urząd nie potrafi należycie sporządzić wniosków i kolejny raz gmina Lubawka nie otrzymała choćby złamanej złotówki. Czy stać nas na utrzymywanie w ratuszu takich darmozjadów, którzy w dodatku przydzielają sobie setki tysięcy złotych na nagrody i premie ?

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2 189 zadań, w tym 622 powiatowe i 1 567 gminnych. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,9 tys. km dróg: 2,1 tys. km powiatowych i 1,8 tys. km gminnych. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2021 roku to 3 258 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 463 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 295 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

 Województwo dolnośląskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 134,2 mln zł:

  • 52 mln zł na zadania powiatowe,
  • 82,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 121 zadań: 34 powiatowe i 87 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 136 kilometrów dróg: 66 km powiatowych i 70 km gminnych.

 “Program jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski. Do naszego województwa trafiło już 188 mln 844 tys. zł. Dzięki rządowym środkom już teraz udało się zrealizować potrzebne nam wszystkim inwestycje drogowe Jak podano, niebawem w realizacji będą również m.in. takie projekty jak rozbudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu, budowa drogi gminnej na osiedlu Nowy Otok w Oławie przy ul. Gajowej czy przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka – Długopole-Zdrój. “Rząd dba zarówno o duże inwestycje, kluczowe w skali całego kraju, jak i te lokalne, bliskie każdemu z nas. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2 189 zadań, w tym 622 powiatowe i 1 567 gminnych. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,9 tys. km dróg: 2,1 tys. km powiatowych i 1,8 tys. km gminnych. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2021 roku to 3 258 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 463 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 295 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

 

Czy jest jakiś ratunek dla gminy Lubawka, żeby mogła się w końcu rozwijać i otrzymywać dofinansowania z dziesiątków różnych programów, tak jak to czynią inne gminy ?

Tak, czas najwyższy, aby radni w trybie pilnym podjęli uchwałę o przeprowadzeniu referendum o odwołanie burmistrz  choćby z racji dwukrotnego nie udzielenia jej wotum zaufania. Radni niczym nie ryzykują, a społeczeństwo , będzie mogło kartą referendalna usunąć tą całą nieudaczną ekipę z ratusza i nie tylko. W przeciwnym razie radni zostaną uznani za kolaborantów doprowadzających gminę do ruiny.