Bez kategorii

Mało, bo mało, ale zawsze coś !!! Gmina Lubawka otrzymała 500 tysięcy złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych na wkład własny do wykonania inwestycji na terenie gminy bez wskazywania jakie to mają być.

Wczoraj w kamiennogórskim starostwie odbyła się konferencja prasowa na której wiceminister MEN Marzena Machałek i starosta Jarosław Geborys powiadomili o wysokości otrzymanych środków przez poszczególne gminy powiatu kamiennogórskiego z programu Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Środki finansowe z tego funduszu mogą być wykorzystane przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym jako wkład własny do projektów finansowanych  z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).  W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów. Jest to droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in.  remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Co do podziału środków na poszczególne gminy to nie jest tak do końca, że dzieli się je na podstawie jakiegoś algorytmu zamożności i liczby mieszkańców, bo wtedy jako gmina Lubawka powinniśmy mieć więcej niż pół miliona. Jednakże  powyżej widać, że Lubawka i Marciszów jako gminy związane z platformą obywatelską mają najniższą dotację. Wystarczyło, ze burmistrz Kamiennej Góry był na spotkaniu wyborczym PISu, a szybko otrzymał 3.4 miliona choć Kamienna Góra jest bogatsza od innych gmin naszego powiatu. Dlaczego burmistrz Kocemba nie poszła na to spotkanie, może było dla gminy Lubawka dużo więcej środków ?

Myślę, że teraz radni powinni w trybie pilnym się spotkać i zdecydować jaką inwestycję wykonać i wykorzystać te poł miliona na wkład własny. Sprawa pilna bo do sierpnia czasu niewiele, a nie wolno dopuścić, żeby o tym decydowała burmistrz Kocemba,  bowiem moim zdaniem może dojść do zmarnowania tych pieniędzy na idiotyczne wydatki dla jej kolesiów.