Bez kategorii

Kwiat Lnu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie prac związanych z odnową zabytków na terenie gminy. Gmina Lubawka może złożyć 2 wnioski na dwa zadania po 50 tysięcy złotych na każdy.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 17/2020

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Zakres tematyczny naboru

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie

1.1.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Termin składania wniosków
od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.

Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka.

Forma wsparcia – refundacja.

Limit środków w ramach naboru zgodnie z przedsięwzięciem – 100 000 zł.

Minimalna kwota pomocy – 50 000 zł.

Maksymalna kwota pomocy – 50 000  zł.

Intensywność pomocy

  • do 63,63% – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.
  • 100 % – organizacje pozarządowe

Jest to na zasadzie konkursu i refundacji poniesionych kosztów po wykonaniu całości zadania. Jak wiadomo stowarzyszenia nie dysponują gotówką w wysokości 100 tysięcy złotych, ani nie posiadają zdolności kredytowych, aby zaciągnąć w tej wysokości kredyt w bankach. Lecz gmina jak najbardziej może podjąć się tego, ponieważ dysponuje rocznym budżetem przekraczającym grubo ponad 40 milionów złotych i taka dla niej kwota nie stanowi problemu, aby z wyprzedzeniem wykonać remonty zabytków na naszym terenie i otrzymać później zwrot kosztów.

Proponuję, aby gmina złożyła wnioski na remont zabytkowego Nepomucena stojącego na narożniku lubawskiego ratusza, a także figury Świętego Floriana stojącego u podnóża Świętej Góry.

Myślę, że nie stworzy to burmistrzom problemu samo złożenie wniosku ponieważ wszelką niezbędną pomoc mogą uzyskać w siedzibie Kwiatu Lnu, gdyż oni zawsze chętnie służą wszystkim pomocą, a dodatkowo zastępca burmistrza opiniuje tam składane wnioski.

Wypada mieć nadzieję, że gminna władza nie potraktuje tej możliwości pozyskania dofinansowania jak potraktowali wnioski o dotacje na wodociągi czy na drogi.