Bez kategorii

Kto w lubawskim ratuszu odpowie za kolejną niegospodarność, która naraziła gminę Lubawka na straty liczone w dziesiątki tysięcy złotych ?

Na zdjęciu widzimy w jakim stanie był chodnik na ulicy Przyjaciół Żołnierza w Lubawce. Kostka brukowa oraz krawężniki z obrzeżami były w bardzo dobrym stanie. Można było spokojnie wykorzystać je ponownie do wybrukowania alejek cmentarnych w Lubawce czy jak mówią mieszkańcy Chełmska Śląskiego małej ulicy Ogrodowej w Chełmsku Śląskim pomiędzy ulicą Kamiennogórska i ulicą Kolonia. Niestety przez czyjąś bezmyślność lub celowe działanie materiał z rozbiórki urząd sprezentował wykonawcy robót, chyba w myśl zasady, że jak nie będzie tej kostki i krawężników to nie trzeba będzie zajmować się zagospodarowaniem materiałów wartych kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Wyjaśniło się jedno. Materiał z rozbiórki tego chodnika trafił w ręce prywatnej firmy, która wbuduje go na innej budowie i skasuje kawał grosza. Jego zysk jest stratą gminy. Oto jak tłumaczy się burmistrz co stało się z tymi materiałami:

Czyżby w ratuszu wymyślono korzystny dla niektórych podział materiałów pochodzących z odzysku ?  Tylko dlaczego gminie Lubawka przypadł w udziale złom i destrukt  bitumiczny, który formalnie został ujęty w klasyfikacji odpadów jako odpad o kodzie 17 03 02 i podlega drogiej utylizacji, a dla wykonawcy oddano kostkę brukową i krawężniki wraz z obrzeżami ?

Poniżej widzimy fragment załącznika do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który według ratusza miałby sankcjonować uczynioną niegospodarność, która naraziła gminę Lubawka na dużą stratę finansową.

Czy za tym wszystkim stoi zastępca burmistrza Antoniewski, czy jest on tylko bezwolnym wykonawcą tego bezmyślnego albo celowego działania skutkującego utratą materiałów z odzysku i narażeniem gminy na wysokie opłaty za utylizację destruktu bitumicznego ? Mamy tu do czynienia z wyjątkowo ohydną niegospodarnością i pomimo, że pod wszystkim musiał podpisać się zastępca Antoniewski to osobą odpowiedzialną zgodnie z prawem za takie działania jest burmistrz Lubawki i zobaczymy jak teraz będą wyjaśniać tą sprawę radni z Lubawki, którzy powinni mieć pieczę nad takimi sprawami, lecz oni są tylko zainteresowani kasowaniem diet i osłoną burmistrz przed wszelką odpowiedzialnością za niszczenie finansów gminy Lubawka.