Bez kategorii

Koteria ratuszowa zapewne bardzo długo myślała jak kiwać i później wykiwać mieszkańców Bukówki !!! Długo ukrywana prawda wyszła na jaw: Gmina nie posiada umowy z radą sołecką Bukówki na wynajem ich świetlicy wiejskiej na dom seniora+

Jak widać z powyższych  pism, gmina Lubawka nie posiada umowy z radą sołecką Bukówki na wynajem ich świetlicy, aby w niej zlokalizować dom seniora+.

Dopiero za plecami mieszkańców Bukówki  w dniu 30 czerwca 2017 roku  Miejsko Gminny Ośrodek Kultury rozwiązał umowę dzierżawy tej świetlicy. Niedawno burmistrz zarządziła przekazanie budynku świetlicy wiejskiej do dyspozycji opieki społecznej, aby ta mogła zarabiać na tym i blokować mieszkańcom Bukówki swobodnego korzystania z tej świetlicy.

Ale mamy i kolejny przykład oszukania wojewody przy składaniu do niego wniosku o dofinansowanie remontu tego obiektu. W momencie składania wniosku o dotację Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej nie miał tytułu prawnego do tej świetlicy, bowiem według dokumentów rzeczywistym dysponentem tej świetlicy był Miejsko Gminny Ośrodek Kultury.

Tak więc w dniu 13 marca 2017 roku opieka społeczna składa wniosek dotyczący świetlicy wiejskiej do której nie posiada żadnych praw. Czy to nie jest bezprawie i składanie fałszywego oświadczenia co do tego, że dysponuje prawami do tego obiektu ?

Nie tylko w tej sprawie uciekano się do kłamstw. Kolejnym było umieszczenie w ofercie i umowie wykazu zatrudnienia pracowników w tym domu seniora.

Tymczasem zorganizowano tam etaty dla trzech koleżanek burmistrz Kocemby na cały etat z pensjami po 4 i 5 tysięcy złotych. Oprócz tej trójki zatrudnia się kolejne 4 osoby na niepełny czas pracy, ale za to z dużymi wynagrodzeniami, ot taki to gminny nepotyzm, że burmistrz swojakom daje zarobić.

Rocznie na utrzymanie tego domu seniora przeznacza się blisko 400 tysięcy złotych, a więc jeden emeryt zaglądający tam sporadycznie,  kosztuje budżet gminny 2500 złotych miesięcznie. Choć to nie o emerytów tam chodzi !!! Burmistrz stworzyła sobie tam gniazdo żmij jak nazywają ten układ mieszkańcy Bukówki, bowiem to wszystko ma tylko służyć do uprawiania gadzinowej propagandy i promocji burmistrz Kocemby i jej partyjnych towarzyszy.

Trzy lata po 400 tysięcy złotych to 1,2 miliona złotych plus pół miliona złotych na remonty to jest 1,7 miliona złotych. Przeznaczając 1,7 miliona złotych jako wkład własny(20%) na budowę budynku mieszkalnego możemy otrzymać 6,8 miliona złotych dotacji(80%) i wybudować budynek z 40 mieszkaniami.

Czy w ratuszu nie ma choć jednego mądrego decydenta, który potrafi myśleć ?

Program senior+ trwa do końca tego roku. Wobec tego od nowego roku należy świetlicę zwrócić mieszkańcom Bukówki, emerytów przekazać ich związkowi i niech podpiszą z radą sołecką Bukówki, że mogą do godziny 16 tam przebywać, integrować się, odpoczywać czy co sobie wymyślą. Natomiast po południu i w weekendy świetlica będzie do dyspozycji mieszkańców Bukówki.

Wkrótce wrócimy do tego tematu wraz z napływem kolejnych dokumentów.