Bez kategorii

Kolejny przykład jak burmistrz Lubawki zaprzepaściła szansę na pozyskanie pieniędzy na gminne inwestycje. Tym razem gmina Lubawka nie uzyska pieniędzy na gminne inwestycje rozdzielane w ramach programu „Dolnośląski Ład”. Dlaczego nie uzyska ? Bo w lubawskim urzędzie nie było komu złożyć wniosku, aby pozyskać te środki.

Ponieważ wójtowie i burmistrzowie mieli składać wnioski o dofinansowanie gminnych inwestycji w ramach Dolnośląskiego Ładu do końca sierpnia 2021 roku, aby można było do końca września opracować rozdzielenie pieniędzy na poszczególne gminy.  Zasadnym więc było zapytać  z czystej ciekawości o jakie kwoty i na co wnioskowała burmistrz Lubawki, co planuje zbudować lub wyremontować z pomocą tych środków. Wszak do rozdziału są miliardy złotych dla regionu w ramach Dolnośląskiego Ładu.  Po zadaniu burmistrz pytania na temat złożonych wniosków, odpowiedź była następująca:

Mamy więc kolejny skandal. Wielu się zastanawia, dlaczego burmistrz ze swoimi urzędnikami tak dołują gminę Lubawka i nie dość, że z Polskiego Ładu złożono o pozyskanie zbyt małej kwoty pieniędzy, to obecnie z Dolnośląskiego Ładu nie złożono żadnego wniosku. Czyżby gminna kasa pękała w szwach od nadmiaru środków  i nie ma już gdzie gromadzić pieniędzy ?

Dodać należy, że 16 lipca 2021 r. podczas konferencji we Wrocławiu, w obecności dolnośląskich samorządowców Minister Michał Dworczyk zaprezentował projekt programu Dolnośląski Ład, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele większości dolnośląskich samorządów z Dolnego Śląska, ale dlaczego w tym nie uczestniczył nikt z Lubawki ? To tajemnica, tak jak tajemnicą jest dlaczego gmina Lubawka nie zawnioskowała o pieniądze na remonty dróg, budowę chodników w gminie, czy wniosek o sfinansowanie budowy ulic Świerkowej, Brzozowej i wielu innych, które praktycznie nie posiadają utwardzonej nawierzchni ?

Dolnośląski Ład to komplementarny do Polskiego Ładu, długofalowy program, który da impuls i napędzi lokalną i regionalną gospodarkę. Jego podstawowym celem jest wzmocnienie harmonijnego i równomiernego rozwoju regionu oraz zapewnienie wysokiej jakości codziennego życia Dolnoślązaków w sferze gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej czy środowiskowej. infrastruktury drogowej i kolejowej, sportu i turystyki, ekologii i zielonej energii, rewitalizacji zabytkówi i usług publicznych. Regionalny komponent ogólnopolskiego programu “Polski Ład” to dokument zawierający opis strategicznych przedsięwzięć z zakresu – infrastruktury drogowej i kolejowej, sportu i turystyki, ekologii i zielonej energii, rewitalizacji zabytków, gospodarki i usług publicznych. Program ma zostać sfinansowany między innymi ze środków Krajowego Planu Odbudowy, jaki Polska powinna otrzymać w ramach Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa.

W ramach Dolnośląskiego Ładu opracowano przebieg tzw. Cyklostrady Dolnośląskiej czyli budowę na terenie województwa dolnośląskiego ścieżek rowerowych aż do samego Okrzeszyna. Ciekawie będzie wyglądać burmistrz Lubawki, gdy ścieżka rowerowa zakończy swą trasę w Olszynach i dalej nie będzie budowana bo burmistrz Lubawki nie składa o to wniosku. Czyż darowanemu koniowi zagląda się w zęby, przecież to samorząd wojewódzki chce zbudować ścieżkę rowerową do Okrzeszyna, ale co zrobi marszałek gdy burmistrz Lubawki nie zgodzi się i pokaże marszałkowi figę, albo i co innego ?

Przedstawiono Dolnośląski Ład wielu samorządowcom,  ponad podziałami politycznymi, spotykano się w różnych gremiach i zdecydowano, że trzeba wskazać absolutnie strategiczne projekty, które powinny być realizowane nie w perspektywie jednej kadencji, tylko w perspektywie wieloletniej. Umówić się trzeba na projekty, które będą priorytetowe, niezależnie od tego, kto dojdzie do władzy w danym mieście, gminie, czy województwie. Jest  cały szereg inwestycji, które trzeba realizować, bez względu kto jest ich pomysłodawcą.

Tylko dlaczego wśród beneficjentów tego programu zabraknie Lubawki ? Dlaczego radni nie kontrolują pracy urzędu i nie wyciągają konsekwencji wobec winnych takiego stanu rzeczy ?