Bez kategorii

Kolejna zagadka w lubawskim ratuszu ? Zniknęło 70 tysięcy złotych przeznaczonych na projekt adaptacji budynku szkoły na mieszkania, a tu i projektu i pieniędzy brak. Czy urzędnicy ratusza zemszczą się na radnych za nie przekazanie budynku starej szkoły do TBS-u i celowo doprowadzą do utraty dotacji ?

Dziwne rzeczy dzieją się w lubawskim ratuszu, raz po raz oddają przyznane już dla gminy dotacje, oraz składają złe dokumenty aby takich dotacji nie otrzymać. Radni miasta Lubawka sprzeciwili się oddaniu dla TBS budynku starej szkoły i dopłacenia do tego ponad miliona złotych, ponieważ uznali, że to jest  ze szkodą dla gminy i jej mieszkańców. Teraz radni podjęli uchwałę zobowiązująca burmistrz Lubawki do złożenia wniosku o dofinansowanie adaptacji szkoły na cele mieszkaniowe w wysokości 80% kosztów tych prac. W tym wszystkim niepokoi jedna rzecz, jeżeli do przyznania tej dotacji wymagany jest projekt i pozwolenie na budowę to czy urząd wypełni te wymogi, bo zaczynają mówić o projekcie, który tak naprawdę powinien być dawno gotowy. Pamiętamy kłótnie burmistrz z radnymi gdy chciała wydać pieniądze na projekt remontu budynku małej szkoły w Miszkowicach, radni nie przyznali na to pieniędzy, natomiast przeznaczyli te pieniądze na projekt adaptacji szkoły w Lubawce. Gdzie jest ten projekt ?

Jak widzimy w budżecie gminnym także zapisano 70 tysięcy złotych na wykonanie takiego projektu, drugie tyle zapisano na wykonanie projektu remontu budynku mieszkalnego w Chełmsku Śląskim przy ulicy Sądeckiej. Jak się okazuje jest projekt na Chełmsko Śląskie, ale brakuje na szkołę. Dlaczego tak się stało ? Gdzie podziały się pieniądze w wysokości 70 tysięcy złotych ? Czy były to celowe zaniechania, aby nadal prowadzić działania z ofiarowaniem budynku TBS-owi ? Czy będą podobnie postępować jak przy utracie dotacji na wodociągi w Jarkowicach, Chełmsku Śląskim czy na remonty dróg i ulic ?

Myślę, że radni w trybie pilnym powinni wystąpić z interpelacją o wyjaśnienie dlaczego nie wykonano projektu i gdzie podziały się pieniądze, oraz kto za to wszystko odpowiada, bo takie działania mogą rodzić podejrzenia, że doszło do złamania prawa i malwersacji pieniędzy.