Bez kategorii

Kolejna gminna inwestycja nie została wykonana w terminie. Czy wykonawca zapłaci kary umowne ? Inwestycja w parku Watra powinna była być wykonana do połowy marca. Mamy 27 marca i końca tej budowy nie widać.

Tak wygląda miejsce, gdzie miała być wybudowana toaleta publiczna, jak widać pod oknami mieszkańców ulicy Dolnej. Zgodnie z przygotowaną umową, prace miały być wykonane w ciągu 9 tygodni od podpisania umowy.

Tymczasem po podpisaniu umowy w dniu 10 stycznia prace były prowadzone ospale i w kratkę pomimo tego, że pogoda była dobra do prowadzenia tych prac. Jak twierdził zastępca burmistrza, toalety nie można było wybudować w innym miejscu ponieważ wszystko musi być ukończone i rozliczone do końca marca. Poniżej widzimy w planie zagospodarowania gdzie miała zostać wybudowana toaleta i na zdjęciu widać, że od dawna była już przygotowana płyta żelbetowa na której miała stanąć ta toaleta.

Poniżej widzimy kosztorys na prace jakie zaplanował lubawski urząd do wykonania w parku Watra. Trzeba przyznać, że jak zwykle zaplanowano to za grube pieniądze, jakby komuś zależało aby inwestycja była jak najdroższa.

 

Lp Nazwa Ilość Jednostka
miary
Wartość

suma
1 Rozbiórki 10% 269 818
2 Ścieżki HanseGrand 2130 m2  120 255 600
3 Nawierzchnia żwirowa placu zabaw 1041 m2  42 43 722
4 Nawierzchnia terraway 1384 m2 300 415 200
5 Nawierzchnia sportowa/elastyczna 422 m2 350 147 700
6 Nawierzchnia betonowa poprawki 100 m2 250 25 000
7 Tarasy i  trakty drewniane 1072 m2 300 321 600
8 Muszla/Scena z żagla 1 kpl 30 000 30 000
9 Piasek – boisko 0,3 271 m2 50 13 550
10 Piasek – plaża 0,5 289 m2 65 18 785
11 Trawniki rekultywacja 11460 szt  7 80 220
12 Kora pod rabaty ozdobne 175 m3  300 52 500
13 Torf kwaśny 30000 l. 0,5 15 000
14 Ziemia uniwersalna 99340 l. 0,5 49 670
15 Krzewy ozdobne 5811 szt 30 174 330
16 Byliny 1205 szt 10 12 050
17 Drzewa 14 szt 1000 14 000
18 Ławki 16 szt 2500 40 000
19 Siedziska 495 m2 400 198 000
20 Kosze 23 szt 2500 57 500
21 Stojaki rowerowe 3 szt 3000 9 000
22 Urządzenia zabawowe placu zabaw  i skateparku 14 szt 7000 98 000
 23 Latarnie 42 m2 6000 252 000
24 Słupki 30 szt 300 9 000
25  Tablice informacyjne 6  szt  3000 18 000
26 Toaleta publiczna 1 szt 300 000 300 000
27 Pielęgnacja drzew 75 szt 250 18 750
28 Wycinka drzew z frezowanie 15 szt 1500 22 500
29 Frezowane pni 13 szt 500 18 000
SUMA 2 967 995

 

Na takie koszty jak wyżej zabrakło już pieniędzy w kasie miejskiej, ale burmistrz za zgodą zaprzyjaźnionych radnych postanowiła żeby choć za ponad 400 tysięcy złotych zrobić cokolwiek, aby było się czym pochwalić, bo dotychczasowe gminne inwestycje są wykonywane drogo i z licznymi wadami, których wykonawcy nie chcą poprawiać.

Czy będą mieli czym się chwalić ? Wątpliwa sprawa.

Termin zakończenia prac dawno już minął, a te określone w specyfikacji przetargowej 9 tygodni na realizację inwestycji odstraszyło innych wykonawców od wzięcia udziału w przetargu ponieważ uważali, że jest to za krótki okres.

Zastanawiające jest, czy obecny wykonawca wiedział, że nie będzie musiał dochować terminu zakończenia prac i w ten sposób pozbyto się konkurencji i wykonawca jako jedyny wykonawca zażądał ok. 100 tysięcy złotych więcej nić przewidywał kosztorys inwestorski. Dlaczego komisja rewizyjna rady miejskiej nie kontroluje takiego postępowania w wyniku którego po raz kolejny inwestycja jest przepłacona i nie wykonana w terminie ?

Hitem będzie głupota roku, że urząd nie dopilnował, aby usunąć spróchniały pień i ścieżkę wykonać jako prosta i szeroką. Co można będzie o tym posłuchać o takim wykonawstwie i nadzorze to trzeba udać się do parku i co można usłyszeć od spacerujących tam przechodniów. Na zdjęciu poniżej zaznaczony jest strzałką inny pień, który częściowo jest już wycięty.

Nie inaczej wykonane są nasadzenia drzew i krzewów, które posadzono w ilości 4, jeden koło fontanny a 3 w miejscach oznaczonych strzałkami. Naprawdę jest to bogata szata roślinna, ale chyba dla kieszeni wykonawcy. W dodatku urząd dopuszcza do niewłaściwego sadzenia drzewek, bo obecnie sadzonki drzew muszą być otoczone 3 palikami, tak, aby uchronić drzewo przed złamaniem i naprzemiennymi taśmami ukierunkować wzrost w pionie, a nie płożeniem sadzonki.

Na zdjęciu widać jest jak zniszczony został trawnik w tym parku, gdy jeszcze jesienią była tam czysta trawa, to teraz po pracach wykonawcy wygląda jak krajobraz księżycowy.

Mamy więc kolejną inwestycję z którą lubawski urząd nie potrafi sobie poradzić. Cóż jaki pan taki kram.

Może komisarz, który nastanie po referendum przypilnuje, aby nie odbierać tej inwestycji dopóki nie będzie wszystko wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.