Bez kategorii

Kocexit tuż, tuż ? Jak informują organizatorzy referendum w sprawie odwołania burmistrz Kocemby ze stanowiska, zainteresowanie składaniem podpisów jest bardzo duże !!!

Czy wkrótce lubawski ratusz zostanie osierocony ? Wszak z odwołaniem burmistrz Kocemby w drodze referendum także zastępca burmistrza zostanie automatycznie pozbawiony stanowiska.

Inicjatorzy referendum stwierdzili, że przez pierwsze dwa dni zbierania podpisów z poparciem dla przeprowadzenia referendum zabrakło im przygotowanych list do ich składania.

Ludzie światli chętnie się podpisują, mając już dość takich nieudolnych rządów tej ekipy, która tak zadłużyła budżet gminny, że nie ma teraz szans na kolejne inwestycje.

Jak zaznaczają inicjatorzy referendum, każdy składając swój podpis ma gwarancję, że wiedza o jego podpisie jest tylko do wiadomości komisarza wyborczego w Jeleniej Górze i burmistrz lub jej akolici nie będą wiedzieć kto się podpisał za ich usunięciem.