Bez kategorii

Kiedy doczekam się chwili, że burmistrz Kocemba zrobi coś dobrego, a ja będą mógł to pochwalić ? Marzenie ? Na razie burmistrz zalicza kolejny dzban, nawet nie raczyła złożyć wniosku, aby uzyskać z województwa pieniądze na chodniki i parkingi !!!!

Jak podało Radio Wrocław, samorządy, które złożyły wnioski otrzymały pieniądze na wykonanie chodników, parkingów i oświetlenia dróg i ulic. Powyżej widzimy szczęśliwców, którzy otrzymali te pieniądze, ale na tym zdjęciu burmistrza Lubawki nie uświadczysz. Dlaczego ?  Ponieważ  nawet wniosku nie złożyła !!!!

Urząd Marszałkowski ustalił listę najbiedniejszych gmin województwa, według wskaźnika G, czyli  wskaźnika dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin.

Lista gmin, których wartość wskaźnika G w 2019 r. jest niższa niż średnia wartość tego wskaźnika dla województwa dolnośląskiego, uprawnionych do składania ofert w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019”.

L.p. Nazwa gminy Wartość wskaźnika G
1 Lubomierz 771,10
2 Dziadowa Kłoda 876,10
3 Głuszyca 897,39
4 Marciszów 933,75
5 Bolków 948,66
6 Międzylesie 974,15
7 Lubawka 983,36
8 Złoty Stok 984,38
9 Leśna 988,33
10 Przeworno 990,43
11 Wińsko 1 018,63
12 Jemielno 1 025,05
13 Szczytna 1 039,11
14 Wleń 1 046,35
15 Mirsk 1 054,70
16 Cieszków 1 061,48
17 Ziębice 1 094,33
18 Janowice Wielkie 1 098,65
19 Nowa Ruda 1 103,20
20 Łagiewniki 1 121,28
21 Stoszowice 1 123,60
22 Niemcza 1 130,07
23 Pielgrzymka 1 130,67
24 Olszyna 1 139,28
25 Stare Bogaczowice 1 141,49

Tak więc jak widać, Gmina Lubawka zajmuje 7 miejsce od końca po względem dochodów, po raz kolejny potwierdza się, ze dzięki zasługom burmistrz Kocemby jesteśmy jedną z najbiedniejszych gmin w naszym województwie, a nawet kraju.

To właśnie dla najbiedniejszych gmin utworzono Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej.

  1. DFPR 2019 – konkurs pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019”, organizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i skierowany do gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, których wartość wskaźnika G w 2019 r. jest niższa niż średnia wartość tego wskaźnika dla województwa dolnośląskiego – zgodnie z listą gmin, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
    2. Celem DFPR 2019 jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
    3. DFPR 2019 skierowany jest do gmin z terenu województwa dolnośląskiego, o których mowa § 1 ust. 1. W przypadku gmin miejsko-wiejskich projekty powinny być realizowane na obszarze wiejskim gminy.

Pomoc udzielana jest gminie w wysokości do 75% wartości projektu w formie zaliczki.  Maksymalna wysokość wsparcia dla gminy może wynieść 150 000 zł. Wkład finansowy gminy nie może być niższy niż 25% wartości projektu.  Z dotacji rozwojowej mogą być finansowane projekty nowe, a także już rozpoczęte (realizowane), których zaawansowanie finansowe oraz merytoryczne (działania) w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie przekroczyło 50%. Jeżeli w ramach realizowanego projektu gmina poniosła wydatki we wcześniejszych latach budżetowych, mogą być one traktowane tylko jako wkład finansowy gminy.

Preferowane projekty to: budowa i przebudowa chodników przy drogach lokalnych, parkingów,  oświetlenia dróg i chodników (np. lampy led zasilane energią słoneczną), zatok autobusowych czy budowa przejść dla pieszych (obejmująca m.in. azyle drogowe, oznakowanie i oświetlenie).

Jak pięknie można było w ramach tego dofinansowania zrealizować projekt budowy parkingu w Chełmsku Śląskim, wraz z jego oświetleniem. Za 50 tysięcy wkładu własnego można było otrzymać na ten parking 150 tysięcy złotych.

Oni to zmarnowali. Po co nam taki burmistrz, po co nam taki kierownik inwestycji, gdy oboje nie potrafią wypełnić wniosku, liczącego 5 stron papieru formatu  A4 ?

Dnia 17 maja 2019 r. wicemarszałek Marcin Gwóźdź wręczył promesy dla 25 gmin w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Niestety, czyżby tylko z powodu lenistwa czy bezmyślności utraciliśmy szanse na dotację na parking w Chełmsku Śląskim czy chodnik i oświetlenie w innych miejscowościach ? A może to ktoś się obawiał, że z tego działania nie będzie dla kogoś pobocznych dochodów ?

 Jakim trzeba być marnym burmistrzem, żeby nawet nie złożyć wniosku, który można wypełnić w 15 minut ?

 Czy takiej marnej sytuacji jest także winnych 2700 gamoni, którzy głosowali na ten układ władzy ?

hk
18.05.19