Bez kategorii

Idzie ku dobremu ? Na rozpoczęciu dzisiejszej sesji rady miejskiej Przewodniczący Rady Miasta Lubawka Pan Michał Ołdak poinformował, że 9 radnych zawiązało Klub Radnych „ Solidarni”.

Z krótkiego wyjaśnienia wynika, że tych 9 radnych chce przejąć odpowiedzialność za losy i przyszłość Gminy Lubawka. Być może radni przejmą inicjatywę w kierunku planowania inwestycji i zbadają celowość kontynuowania niektórych zamierzeń, które pogrążają gminę finansowo, a nie przynoszą wymiernych korzyści.

Czekamy, że wkrótce Przewodniczący Klubu Radnych „ Solidarni”  Pan Mariusz Głód przekaże nam więcej informacji.

Życzymy owocnej pracy dla dobra gminy Lubawka.