Bez kategorii

Gdy jedzie się wieczorem do Lubawki widać po drodze jak oświetlone są pracujące na budowie S3 wiertnice, które mozolnie dowiercają się do litej skały, aby na niej oprzeć żelbetowe pale, które będą stanowić fundament pod wiadukty. GDDKiA podała oficjalnie co działo się przy budowie S3 w pierwszych dniach nowego roku.

Tydzień 1/2021 – 02.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

W pierwszym tygodniu 2021 r. (02.01.2021 r. – 08.01.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 65 jednostek sprzętowych (Roboty burzące, Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi) oraz 226 osób.

Wykonawca w zakresie Robót Drogowych przy Trasie Głównej w km 62+350 – 62+400 wykonał wykopy o łącznej wielkości 1800 m³. Przy drodze krajowej nr 5 zdjęto 410 m² humusu, na drodze powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa – Lubawka w km 0+300 – 0+422 – 400 m². Umocniono 950 m² drogi D20.

W zakresie Robót Mostowych na obiekcie:

 • MS-44 wykonano 100% pali CFA (Pale formowane świdrem ciągłym (CFA – Continous Flight Auger) to technologia pali wierconych betonowanych na mokro w gruncie. Pale wierci się i betonuje w czasie jednego ciągłego procesu za pomocą świdra spiralnego o długości równej co najmniej długości pala.)
 • WD-39 wykonano Platformy P1, P2, P3 o łącznej wielkości 600 m² oraz 150 m³ wykopu pod platformę P2.
 • WS-41 odkopywano 500 m³ pale P5, P6, P7 oraz wykonano 21 szt. pali CFA P9, P12.
 • WS-45A wykonano 18 szt. pali wielkośrednicowych fi1200.
 • WS-47 wykonano 6 szt. pali CFA na podporze P5 oraz 13 szt. na podporze P6, wykuto 42 szt. głowic pali na podporze P1.
 • WS-49 – Skuto 90 szt. głowic pali na podporach P9, P8, P7 oraz Wykonano 10 szt. pali CFA na podporze P5.
 • WS-52 – Wykonano 40 szt. pali pod stanowisko do nasuwania, 200 m³ wykopów pod chudziaka P12, oraz wzmocniono podłoże 40 szt. kolumn DSM fi1200 na podporze P13 (Kolumny DSM – technologia wzmacniania zbyt słabego podłoża budowlanego polegająca na wykonaniu w gruncie kolumn z cementogruntu.)
 • WS-54 – Wykonano 100% wykopu, 10 szt. kolumn DSM oraz ich ścięcie na podporze P3.
 • Wykonano 14 szt. pali CFA na podporze P15 oraz 200 m² sięgacza do podpory P10.
 • Na podporze P12 wykonano 74 szt. pali Jet-Grouting (Jet-Grouting – metoda geoinżynieryjna, polegająca na rozcięciu i rozdrobnieniu gruntu przez działający dynamicznie strumień wody lub zaczynu cementowego (o prędkości ponad 100 m/s) i utworzenie kolumny tzw. cementogruntu.)
 • Roboty Branżowe w zakresie prac elektroenergetycznych wykonano 200 mb prac ziemnych na km 62+400 (kolizja 8 SN), roboty ziemne oraz roboty montażowe w celu budowy zasilania placu budowy przy obiektach: WS-45, WS-47, WS-49, WS-40; wykonano 30 mb prac ziemnych, przeciski oraz montaż kabla na km 59+900 (kolizja 3nN).

  W zakresie usunięcia kolizji wodociągowych wykonano 70 mb przebudowy kolizji W2 na km 55+600, 15 mb przebudowy W4 i W4a na km 59+892 oraz 140 mb przebudowy kolizji W6 na km 66+620.

  W zakresie usunięcia kolizji Teletechnicznych Wykonawca przebudował 420 mb kolizji T1 na km 55+100, 30 mb kolizji T6 na km 58+250.

  Wykonawca również wykonał 30 mb kanalizacji sanitarnej (KS-4) na km 66+622 i 18 mb kanalizacji deszczowej (TBS) na km 55+750 oraz 12 mb kanalizacji deszczowej (KD-1) na km 54+900.

  W okresie 02-08.01.2021 występowały ujemne temperatury, opady śniegu i silne zamglenia powodujące utrudnienia w prowadzeniu Robót.