Bez kategorii

Dlaczego w gminie Czarny Bór myślą, a w lubawskim ratuszu panuje bezmyślność ?

KONTROLA SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR.

W Gminie Czarny Bór odbyła się kontrola segregacji odpadów komunalnych. Na zweryfikowanych pojemnikach, gdy segregacja odbywa się w sposób  nieprawidłowy pracownicy zawieszali żółtą kartkę. Oznacza to, że sortowanie powinno być poprawione. Kolejnym etapem w przypadku nie podjęcia przez mieszkańców działań zmierzających do prawidłowej segregacji na koszu pojawi się czerwona naklejka. To będzie skutkowało wszczęciem postępowania. W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod nr tel. 74 8450-139, wew. 34 lub 26. Jednocześnie przypominamy, że od 01.01.2020 r. segregacja odpadów odbywa się “u źródła”. Jak sama nazwa wskazuje, podział odpadów według rodzaju, charakteru lub podobnego składu, prowadzi się w miejscu ich powstawania, czyli w gospodarstwie domowym. Prawidłowo prowadzona selektywna zbiórka odpadów “u źródła” wpływa znacząco na zmniejszenie udziału odpadów surowcowych w głównym strumieniu odpadów komunalnych trafiających na składowiska. Wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych frakcje można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi.

 

Firma odbierająca odpady dostarcza następującą ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej oraz niektórych lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych, według złożonych przez Was deklaracji:

1) do 4 osób włącznie – jeden komplet

2) od 5 do 8 osób – dwa komplety,

3) co najmniej 9 osób – trzy komplety.

Komplet worków obejmuje 4 worki na odpady segregowane tj., papier, metale/tworzywa sztuczne, szkło i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpadów zielonych). Biodegradowalne odpady mogą oddawać jedynie mieszkańcy, którzy nie zadeklarowali kompostownika.
Po odebraniu odpadów gromadzonych w workach wg harmonogramu firma odbierająca odpady dostarcza do nieruchomości kolejny worek (worek za worek).

 

Czekamy, kiedy burmistrz Kocemba przesunie swego zastępcę do nadzorowania i sortowania śmieci, gdyż moim zdaniem on do niczego innego się nie nadaje, oczywiście oprócz wyłudzania pieniędzy z gminnej kasy.