Bez kategorii

Dlaczego mieszkańcy ulicy Mickiewicza w Lubawce są przez burmistrz Kocembę tak po macoszemu traktowani ? Okazało się, że od 4 lat leży gotowy projekt remontu tej ulicy, a urząd nie składał wniosków o dofinansowanie tego remontu. Miliony idą na zalew Bukówka, a brakuje 200 tysięcy na wkład własny do remontu tej ulicy ?

Powyżej widzimy w jakim stanie jest ta ulica. Ciężko nią przejechać, ciężko jest przejść po tych chodnikach.

Burmistrz miała do dyspozycji już 5 budżetów, a w nich ponad 200 milionów na utrzymanie gminy i nie wierzę, że przy gospodarnym burmistrzu nie można byłoby rocznie po 2 miliony przeznaczać na wkład własny do dofinansowań remontu czy budowy nowych ulic i dróg.

Przez te lata trzeba było do dotacji na remonty, budowy ulic dokładać 20% gminnych pieniędzy, ale do tego otrzymywało się 80%, czyli przy 2 milionach swoich pieniędzy można było otrzymać dodatkowo 8 milionów, co dawało, że w roku można było zrobić remontów za 10 milionów.

Taką niegospodarność popełniła burmistrz wykonując  remont ulicy Krótkiej i Wiejskiej  bez grosza dotacji. Wydała ponad 1,5 miliona z gminnego budżetu, choć do tego można było ściągnąć ponad 5 milionów dotacji.

Teraz okazało się, że nie trzeba było czekać na projekt remontu ulicy Mickiewicza ponieważ taki projekt leży w urzędzie od 2016 roku. Tak jak projekt remontu ulicy w rynku leży gotowy z pozwoleniem na budowę, a burmistrz zleciła wykonanie nowego swojemu koledze za około 40 tysięcy złotych.

Jak widzimy powyżej,  jeżeli jest faktura za projekt remontu ulicy Mickiewicza to i sam projekt także musi być w urzędzie  i mówienie, że trzeba wykonać projekt jest mijaniem się z prawdą.

Należy zapytać dlaczego od 2016 roku nie składano wniosków o dofinansowanie remontu tej ulicy.