Bez kategorii

Dlaczego Lubawka nie ma do tej pory budżetu obywatelskiego ? Czy to jest widzimisię burmistrz Kocemby czy niemrawość i lenistwo radnych ? Dlaczego oni pozbawiają mieszkańców głosu na co wydać część pieniędzy z całego budżetu gminnego. Dla Lubawki to powinno być około 200 tysięcy złotych o których mieszkańcy zagłosują na co je przeznaczyć !!!

Jak Polska długa i szeroka to prawie we wszystkich miastach funkcjonuje budżet obywatelski. Dlaczego burmistrz Kocemba blokuje powstanie tego budżetu, a nie korzysta z inteligencji, zaradności, inwencji, aktywności, dynamizmu, bystrości, gospodarności, uczciwości i innych cech człowieka z inicjatywą jakie przejawiają  burmistrzowie innych miast ?

Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz, podczas których rozmawia się o przeznaczeniu wspólnych pieniędzy.

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze
, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. Mieszkańcy mają prawo do współdecydowania o budżecie miasta ponieważ to oni go tworzą płacąc podatki, a rolą miasta jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców. Uczestniczenie w procesie tworzenia budżetu daje mieszkańcom możliwość  informowania władz o niezaspokojonych potrzebach oraz podejmowania decyzji, które z potrzeb zbiorowych będą zaspokajane w pierwszej kolejności.

Powstający projekt budżetu na przyszły rok powinien zawierać wydzielona kwotę na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, którzy zdecydują na co je przeznaczyć. Wola mieszkańców jest ważniejsza niż kilka osób działających wbrew interesom ogółu.

To obecnie radni powinni przekazać burmistrzowi, że takie pieniądze muszą być w budżecie ujęte i to może być nawet więcej niż ustawowe 0,5% wydatków budżetowych, czyli jak na warunki naszej gminy powinno to być ponad 200 tysięcy złotych.

Nie mogę zrozumieć dlaczego radni Lubawki są tak ograniczeni, że nie potrafią samodzielnie myśleć i wywiązać się z podstawowych obowiązków względem mieszkańców, którzy ich wybrali żeby reprezentowali i wypełniali ich wolę, a nie służyli burmistrzowi i pomagali mu, żeby niszczył gminę i marnotrawił gminny budżet.

Jest czas wymóc na burmistrzu wydzieleniu tego budżetu z ogólnej puli oraz na najbliższych obradach komisji i sesji rady dopracowali i przygotowali opracowanie uchwały w sprawie powołania budżetu obywatelskiego. Jeśli tego nie uczynią to można domniemywać, że są osobami skompromitowanymi bądź skorumpowanymi i mieszkańców naszej gminy traktują per noga. W takim przypadku będziemy im o tym przypominać, a szczególnie wyciągniemy przed kolejnymi wyborami.